Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31103
Application of the Balanced Scorecard into the Formulation of the Firm Strategy

Authors: Lucie Valečková

Abstract:

In contemporary global and dynamically developing environment there is a need of the strategic planning fundamental. It is complicated, but at the same time important process from the point of view of continual keeping of competitive advantage. The aim of the paper is formulation of strategic goals for the needs of the small enterprises. There will be used Balanced Scorecard as a balanced system of the indicators for the clearing and transferring vision into particular goals. In particular perspectives the theme will be focused on strategic goals. Consequently will be mention the concept of the competitiveness IDINMOSU. This connect to Balanced Scorecard.

Keywords: Balanced Scorecard, Corporate strategic management, strategic goals, strategic operations

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1055351

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1380

References:


[1] A. Bruce, K. Langton, Strategické my┼ílen├¡. Praha: Slovart, 2002.
[2] Horváth & Partner, Balanced Scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, 2002.
[3] Z. Mikoláš, Jak zvÛšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: Grada, 2005.
[4] Z. Mikol├í┼í, L. Ludv├¡k. Diagn├│za virtu├íln├¡ firmy realita nebo klam? Aplikace diagnostick├¢ch př├¡stup┼» v podnikatelstv├¡. Studijn├¡ opora. Ostrava: V┼áB-TU, Ekonomick├í fakulta, 1997.
[5] Z. Mikoláš, Entrepreunership. These and Questions at the Beginning of the Third Millenium. 1st ed. Krakov: VICTORIA, 2002. ISBN 83-918127-4-X.
[6] Z. Mikoláš, M. Papalová. Intelligent competitive Enterprise (Eruption Cluster Enetrprise) in Journal of Economics & Management. Katowice: Publisher of the Karol Adamiecki, 2005. ISSN 1732-1948.
[7] R. S. Kaplan, D. P. Norton, Balanced Scorecard: strategick├¢ systém m─øřen├¡ v├¢konnosti podniku. Praha: Management Press, 2005.
[8] L. Vale─ìkov├í, Integrace metody Balanced Scorecard do formulace strategie malého podniku. Ostrava, 2008. Diplomov├í pr├íce.
[9] J. Vysu┼íil, Metoda Balanced Scorecard v souvislostech: implementace a ├║sp─ø┼ín├í realizace v ř├¡zen├¡ podniku. Praha: Profess Consulting, 2004.
[10] Z. Wozniakov├í, Teorie spont├ínn├¡ho ř├ídu a multidisciplin├írn├¡ navrhov├ín├¡ v├¢robn├¡ho systému virtu├íln├¡ch firem. Ostrava, 2009. Diserta─ìn├¡ pr├íce.
[11] Benchmarking ve vztahu k BSC a n─økter├¢m dal┼í├¡m metod├ím kvality (2007, November 20). (online). Available: http://www.benchmarking.vcvscr.cz/dokumenty/118.pdf
[12] Podniková strategie a Balanced Scorecard (2007, December,12). (online). Available: www.systemonline.cz/clanky/podnikova-strategie-abalanced- scorecard.htm