Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31203
A New Suburb Renovation Concept

Authors: A. Soikkeli, L. Sorri

Abstract:

Finnish national research project, User- and Business-oriented Suburb Renovation Concept (KLIKK), was started in January 2012 and will end in June 2014. The perspective of energy efficiency is emphasised in the project, but also it addresses what improving the energy efficiency of suburban apartment buildings means from the standpoint of architecturally valuable buildings representing different periods. The project will also test the impacts of stricter energy efficiency requirements on renovation projects.

The primary goal of the project is to develop a user-oriented, industrial, economic renovation concept for suburban apartment building renovation, extension and construction of additional storeys. The concept will make it possible to change from performance- and cost-based operation to novel service- and user-oriented, site-specifically tailored renovation methods utilizing integrated order and delivery chains.

The present project is collaborating with Ministry of the Environment and participating cities in developing a new type of lighter town planning model for suburban renovations and in-fill construction. To support this, the project will simultaneously develop practices for environmental impact assessment tools in renovation and suburban supplementary and in-fill construction.

 

Keywords: Sustainability, Energy Efficiency, Prefabrication, renovation concept, suburbs, user-orientated

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1093060

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1760

References:


[1] Ministry of the Environment. Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen sääntely korjaus- ja muutostöissä eli korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia.http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=142235&lan=fi, 2013
[2] T. Häkkinen (ed.) Sustainable refurbishment of exterior walls and building facades. Final report, Part A – Methods and recommendations. Espoo: VTT Technology,2012, pp. 30.
[3] Statistics Finland.Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus. http://www.tilastokeskus.fi/til/asas/2010/01/asas_2010_01_2011-10-20_fi.pdf. 2011.
[4] S. Lukkarinen, A. Kärki, A. Saari and J-M Junnonen.Lisärakentaminen osana korjaushanketta. Helsinki: Ympäristöministeriön raportteja,2011.
[5] E. Lehtinen, E. Nippala, L. Jaakkonen and H. Nuuttila, H.Asuinrakennukset vuoteen 2025 – Uudisrakentamisen ja perusparannuksen tarve. VTT Rakennusjayhdyskuntatekniikka. Helsinki: VTT, 2005.
[6] E. Mäkiö, M. Malinen, P Neuvonen, K Vikström, R Mäenpää, J. Saarenpää and E. Tähti. Kerrostalot 1960–1975. Tampere: Rakennustieto Oy, Tammer-Paino Oy, 1994.
[7] P. Neuvonen (ed.). Kerrostalot 1880–2000 – arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen.Tampere: Rakennustieto Oy,Tammer-Paino Oy, 2006.
[8] KJ. Buvik, M.Klinski, Å.L. Hauge and E Magnus. ”Sustainable Renewal of 1960-70’s Multi-Family Dwellings”,SB11 Helsinki World Sustainable Building Conference Proceedings, 2, 270-271, 2011.
[9] E. Alatalo (ed.) Hurmaava lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos.2012.
[10] B. Brohmann, M.Cames, S. Gores. Conceptual Framework on Consumer Behaviour. With a focus on energy savings in buildings, Final Draft. IDEAL EPBD, Improving Dwellings by Enhancing Actions on Labelling for the EPBD. http://www.ideal-epbd.eu/download/conceptual_framework.pdf., 2009.
[11] C. Tigchelaar, J. Backhaus and M. de Best-Waldhober.Consumer response to energy labels in buildings. Recommendations to improve the Energy Performance Certificate and the Energy Performance of Buildings Directive based on research findings in 10 EU countries. Deliverable 6 of the IDEAL EPBD project. http://www.ideal-epbd.eu/download/pap/Final_WP6_report_findings_recommendations.pdf., 2011.
[12] A.-M. Lindgren.”Ekologisen rakentamisen ohjeita ja vinkkejä”,in M. Vuorenpää (ed.), Kankaanpään Pitkämäki – energiatehokkaan rakentamisen mallialue, Hankeraportti (pp.12-14), 2009.
[13] T. Pekka, P. Pelvas and J. Peltonen.Asuinkerrostalojen hissittömyys; Katsaus hissitutkimuksiin sekä hissitilanteen rekisterikartoitus, kartta- ja paikkatietoesityksiä väestötietojärjestelmään perustuen.Helsinki: Asumisenrahoitus- jakehittämiskeskus, raportti 1/2008, 2008.
[14] U. Uotila and J. Lahdensivu. ”Korjaustoimien vaikutukset lähiökerrostalon energiankulutukseen”,in E. Alatalo (ed.), Hurmaava lähiö, Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu. Tampere: Tampereenteknillinenyliopisto, Arkkitehtuurinlaitos, 2012, pp.82-90.
[15] Ministry of the Environment.Rakennusten paloturvallisuus E1. Määräykset ja ohjeet 2011. Suomen rakentamismääräyskokoelma.2011.
[16] J. Jyrkämä.”Ikääntyminen, toimintakyky ja toimintatilanteet”, in M. Marin and S. Hakonen (eds.), Seniori- ja vanhustyö arjenkulttuurissa. Juva: PS-kustannus, WS Bookwell Oy, 2003, pp. 94-106.
[17] J. Malvalehto, T. Siponen, M. Herrala andH. Haapasalo.Infrastruktuurinarvoketjuanalyysi (Value chain analysis of infrastructure). Oulu: Oulun yliopisto, tuotantotaloudenosastontutkimusraportteja, 2/2011.
[18] J. Heljo and J. Vilhola. Energiasäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa.Tampere: TTY, Rakennustekniikan laitos, 2012
[19] R. Peuhkuri, S. Vares, S. Pulakka, T. Häkkinen, A.-V. Kettunen, M.-L. Honkanen, A.-M. Vierinen, V.S.Wha, A.Bordachev, M. Malila, A.Järvan, A. Svensson, C. King, R.Sadgrove, A.Gupta, P. Littlefair, C. Scott, M.Brocklesby, C. Tweed, K. Gandhi, F.Voelcker, E.Hontoria, L.Hontoria, N.Benitez, A.Epelde and R. Skippervik.Sustainable refurbishment of exterior walls and building facades. Final report, Part C – Specific refurbishment concepts. Espoo: VTT Technology, 2012.
[20] P. Heikkinen, H. Kaufmann, S. Winter, K.E. Larsen. TES Energy Facade - prefabricated timber based building system for improving the energy efficiency of the building envelope, Research project from 2008-2009. http://tesenergyfacade.com/downloads/TES_Manual-ebookFINAL.pdf., 2009
[21] P. Lahti, J. Nieminen, A. Nikkanen, J. Nummelin, K. Lylykangas, M.Vaattovaara, M, Kortteinen, R., Ratvio and S.Yousfi. Riihimäen Peltosaari. Lähiön ekotehokas uudistaminen. Helsinki: VTT Tiedotteita 2526, Edita Prima Oy, 2010.
[22] H. Hagan. ”Raahen Kummatti, Lähiön muodonmuutos purkamalla”,Asu ja rakenna, Ympäristöministeriö, 2010 (2), pp. 14-15.
[23] A. Soikkeli(ed.) Puun mahdollisuudet lähiökorjauksissa. Oulu: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, Kalevaprint Oy, 2011.
[24] Tiina Antinoja’s proposal in student competition, University of Oulu 2010
[25] Leeni Harno’s master thesis, Aalto University 2013
[26] Engineering office Tero Lahtela
[27] Petri Pettersson’s master thesis, University of Oulu 2013
[28] Toni Pallari’s master thesis, University of Oulu 2013
[29] Ida Lautanala’s master thesis, Aalto University 2013