Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31584
Aspects Regarding the Genesis of the City of Suceava, a Medieval Capital of Moldavia

Authors: Denis Câprâroiu

Abstract:

The city of Suceava, one of the most important medieval capital of Moldova, owes its urban genesis to the power center established in its territory at the turn of the thirteenth and fourteenth centuries. Freed from the effective control exercised by the Emir Nogai through Alanians, the local center of power evolved as the main representative of the interests of indigenous people in relation to the Hungarian Angevin dinasty and to their representatives from Maramures. From this perspective, the political and military role of the settlement of Suceava was archeologically proved by the discovery of extensive fortifications, unrivaled in the first half of the XIVth century-s Moldavia. At the end of that century, voivod Peter I decides to move the capital of the state from Siret to Suceava. That option stimulated the development of the settlement on specific urban coordinates.

Keywords: Moldova, Suceava, voivod, capital.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1060583

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1692

References:


[1] M. D. Matei, Civilizaţie urbanâ medievalâ rom├óneascâ. Contribuţii (Suceava p├ónâ la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1989.
[2] M. D. Matei, "Aspecte particulare ale procesului formârii ora┼ƒului medieval Suceava", in Revista de istorie, vol. 34, no. 12, pp. 2247-2261, 1981.
[3] M. D. Matei and Em. I. Emandi, Habitatul rural medieval din Valea Moldovei ┼ƒi bazinul ┼×omuzului Mare (secolele XI-XVII), Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1982.
[4] M. D. Matei, "Aspecte particulare ale procesului formârii ora┼ƒului medieval Suceava", in Revista de istorie, vol. 34, no. 12, p. 2259, 1981.
[5] M. D. Matei, "Premisele formârii ora┼ƒului medieval Suceava ┼ƒi rolul a┼ƒezârii p├ónâ la mijlocul secolului al XIV-lea", in Studii ┼ƒi cercetâri de istorie veche ┼ƒi arheologie, vol. 28, no. 1, pp. 84-85, 1977.
[6] M. D. Matei and Em. I. Emandi, "Necropola feudal-timpurie de la Vornicenii Mari (jud. Suceava)", ├«n Studii ┼ƒi cercetâri de istorie veche ┼ƒi arheologie, vol. 31, no. 4, pp. 585-597, 1980.
[7] M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria ora┼ƒului Suceava, Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1963, pp. 77-87.
[8] M. D. Matei, "Aspecte particulare ale procesului formârii ora┼ƒului medieval Suceava", in Revista de istorie, vol. 34, no. 12, pp. 2254-2255, 1981.
[9] M. D. Matei, "Premisele formârii ora┼ƒului medieval Suceava ┼ƒi rolul a┼ƒezârii p├ónâ la mijlocul secolului al XIV-lea", in Studii ┼ƒi cercetâri de istorie veche ┼ƒi arheologie, vol. 28, no. 1, p. 83, 1977.
[10] M. D. Matei, Civilizaţie urbanâ medievalâ rom├óneascâ. Contribuţii (Suceava p├ónâ la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1989, p. 48.
[11] A. Armbruster, "Rom├ónii ├«n Cronica lui Ottokar de Stiria: o nouâ interpretare", in Studii. Revista de istorie, vol. 25, no. 3, pp. 463-483, 1972.
[12] O. Cristea, "Captivitatea lui Otto de Bavaria. C├óteva consideraţii", ├«n Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de rom├óni, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2006, pp. 61-67.
[13] I. Minea, Informaţiile rom├óne┼ƒti ale cronicii lui Ian D┼éugosz, Ia┼ƒi, 1926, p. 12.
[14] M. D. Matei, "Aspecte particulare ale procesului formârii ora┼ƒului medieval Suceava", in Revista de istorie, vol. 34, no. 12, pp. 2255-2256, 1981.
[15] ┼×erban Papacostea, Rom├ónii ├«n secolul al XIII-lea: ├«ntre cruciatâ ┼ƒi Imperiul mongol, Bucure┼ƒti: Editura Enciclopedicâ, 1993, pp. 169; A. Luk├ícs, Ţara Fâgâra┼ƒului ├«n evul mediu (secolele XIII-XVI), Bucure┼ƒti: Editura Enciclopedicâ, 1999, p. 171.
[16] T. Sâlâgean, Un voievod al Transilvaniei - Ladislau K├ín (1294-1315), Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2007.
[17] D. Câprâroiu, "Asupra ├«nceputurilor ora┼ƒului C├ómpulung", in Historia Urbana, vol. XVI, no. 1-2, pp. 51-61, 2008.
[18] ┼×erban Papacostea, Rom├ónii ├«n secolul al XIII-lea: ├«ntre cruciatâ ┼ƒi Imperiul mongol, Bucure┼ƒti: Editura Enciclopedicâ, 1993, p. 169.
[19] Documente privind istoria României, C. Transilvania, vol. II, Bucureşti: Editura Academiei, 1952, p. 369.
[20] T. Sâlâgean, Transilvania ├«n a doua jumâtate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregaţional, Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, 2007, p. 293; D. Câprâroiu, "Asupra ├«nceputurilor ora┼ƒului C├ómpulung", in Historia Urbana, vol. XVI, no. 1-2, pp. 59-60, 2008.
[21] A. Luk├ícs, Ţara Fâgâra┼ƒului ├«n evul mediu (secolele XIII-XVI), Bucure┼ƒti: Editura Enciclopedicâ, 1999, p. 171.
[22] E. Lâzârescu, "Despre voievodul rom├ónilor din 1307-1308, amintit ├«n cronica lui Ottokar de Styria", in Analele Academiei Rom├óne. Memoriile Secţiunii Istorice, s. III, t. 37, pp. 309-323, 1944-1945.
[23] V. Ciocâltan, "Alanii şi începuturile statelor româneşti", in Revista de istorie, vol. 6, no. 11-12, 1995.
[24] A. Decei, "Invazia tâtarilor din 1241/42 ├«n ţinuturile noastre dupâ Dj─ümi' ot-Tev─ür─½kh a lui F├ñzl ol-L─üh R├ñs─½d od-D─½n", in Relaţii rom├ónoorientale. Culegere de studii, Bucure┼ƒti: Editura ┼×tiinţificâ ┼ƒi Enciclopedicâ, 1978, pp. 193-208.
[25] V. Spinei, Moldova ├«n secolele XI-XIV, Chi┼ƒinâu: Universitas, 1994, p. 217.
[26] Documente privind istoria României, C. Transilvania, vol. II, Bucureşti: Editura Academiei, 1952, p. 135.
[27] V. Cioc├óltan, Mongolii ┼ƒi Marea Neagrâ ├«n secolele XIII-XIV, Bucure┼ƒti: Editura Enciclopedicâ, 1998, pp. 149-158.
[28] V. Spinei, Moldova ├«n secolele XI-XIV, Chi┼ƒinâu: Universitas, 1994, p. 233.
[29] I. Minea, Informaţiile rom├óne┼ƒti ale cronicii lui Ian D┼éugosz, Ia┼ƒi, 1926, p. 11.
[30] M. D. Matei, "Aspecte particulare ale procesului formârii ora┼ƒului medieval Suceava", in Revista de istorie, vol. 34, no. 12, p. 2257, 1981
[31] M. D. Matei, Civilizaţie urbanâ medievalâ rom├óneascâ. Contribuţii (Suceava p├ónâ la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1989, p. 50.
[32] Documenta Romaniae Historica, D. Relaţii ├«ntre Ţârile Rom├óne, vol. I (1222-1456), Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1977, p. 77.
[33] D. Câprâroiu, "Asupra probabile origini oltene a voievodului Bogdan I", in vol. Râdâuţii ┼ƒi ├«ntemeierea Moldovei. 650 de ani (1359-2009), Bucure┼ƒti: Editura Basilica, 2009, pp. 187-206.
[34] Gh. I., Moisescu, Catolicismul ├«n Moldova (p├ónâ la sf├ór┼ƒitul veacului XIV), Bucure┼ƒti, 1942, p. 87.
[35] P. ┼×. Nâsturel, D'un document byzantin de 1395 et de quelques monastères roumains, in Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance. Travaux et mémoires, vol. 8, Hommage ├á M. Paul Lemerle, Paris, 1981.
[36] M. Costâchescu, Documente moldovene┼ƒti ├«nainte de ┼×tefan cel Mare, vol. I, Ia┼ƒi: Editura Fundaţiilor Regale, 1931, pp. 22).
[37] V. Ciocâltan, "Alanii şi începuturile statelor româneşti", in Revista de istorie, vol. 6, no. 11-12, pp. 949-950, 1995.
[38] M. D. Matei, Civilizaţie urbanâ medievalâ rom├óneascâ. Contribuţii (Suceava p├ónâ la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1989, p. 58.
[39] M. Costâchescu, Documente moldovene┼ƒti ├«nainte de ┼×tefan cel Mare, vol. II, Ia┼ƒi: Editura Fundaţiilor Regale, 1932, p. 604.
[40] M. D. Matei, Civilizaţie urbanâ medievalâ rom├óneascâ. Contribuţii (Suceava p├ónâ la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1989, pp. 55-56.
[41] M. D. Matei, Din problemele mereu actuale ale domniei primului voievod Muşatin al Moldovei, in Mircea D. Matei and Radu Cârciumaru, Studii noi despre probleme vechi. Din istoria evului mediu românesc, Târgovişte: Editura Ceatatea de Scaun, 2004, pp. 123-124.
[42] M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria ora┼ƒului Suceava, Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1963, p. 24.
[43] A. Andronic, "Oraşele moldoveneşti în secolul al XIV-lea în lumina celor mai vechi izvoare ruseşti", in Romanoslavica, vol. XI, pp. 203-218, 1965.
[44] M. D. Matei, Civilizaţie urbanâ medievalâ rom├óneascâ. Contribuţii (Suceava p├ónâ la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucure┼ƒti: Editura Academiei, 1989, pp. 70-72.
[45] M. D. Matei, "Die graue Keramik von Suceava und einige archäologische Probleme des 14. und 15. Jh. in der Moldau", in Dacia, N.S., vol. 6, pp. 357-386, 1962.
[46] ┼×t. S. Gorovei, "La ├«nceputul relaţiilor moldo-bizantine: contextul ├«ntemeierii mitropoliei Moldovei", in Rom├ónii ├«n istoria universalâ, Ia┼ƒi: Editura Academiei, 1988, pp. 853-879.
[47] P. P. Panaitescu, "Hrisovul lui Alexandru cel Bun pentru episcopia armeanâ din Suceava (30 iulie 1401)", in Revista istoricâ rom├ónâ, vol. 4, pp. 44-56, 1934.
[48] M. Costâchescu, Documente moldovene┼ƒti ├«nainte de ┼×tefan cel Mare, vol. II, Ia┼ƒi: Editura Fundaţiilor Regale, 1932, pp. 633-636.