Logistics Support as a Key Success Factor in Gastronomy
Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32845
Logistics Support as a Key Success Factor in Gastronomy

Authors: Hanna Ziętara

Abstract:

Gastronomy is one of the oldest forms of commercial activity. It is currently one of the most popular and still dynamically developing branches of business. Socio-economic changes, its widespread occurrence, new techniques or culinary styles affect the almost unlimited possibilities of its development. Importantly, regardless of the form of business adopted, foodservice is strongly related to logistics processes, and areas of foodservice that are closely linked to logistics are of strategic importance. Any inefficiency in logistics processes results in reduced chances for success and achieving competitive advantage by companies belonging to the catering industry. The aim of the paper is to identify the areas of logistic support, occurring in the catering business, and affecting the scope of the logistic processes implemented. The aim of the paper is implemented through a plural homogeneous approach, based on direct observation, text analysis of current documents, and in-depth free targeted interviews.

Keywords: Gastronomy, competitive advantage, logistics, logistics support.

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 471

References:


[1] C.M. Hall, L. Sharples, A. Smith, The experience of consumption or the consumption of experiences? Challenges and issues in food tourism, in C.M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, B. Cambourne (red.), Food tourism around the world. Development, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington, s. 314-335.
[2] M. Manola, Stylianos X. Koufadakis, The Gastronomy as an Art and its Role in the Local Economic Development of a Tourism Destination: A Literature Review, SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vol. 70 (2020), Issue 1-2, pp. 81-92.
[3] I. Kowalczuk, Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy, 2012, Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
[4] Raport „Polska na Talerzu”, Polski Rynek HoReCa, Raport firmy MAKRO Cash and Carry, 2019.
[5] M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, J. Gębski, Handel detaliczny żywnością w Polsce (wyd. 2), 2014, Warszawa: Wyd. SGGW.
[6] J. Szołtysek, Pryncypium logistyki, Czasopismo Logistyka, nr 1, 2015, s. 70-72.
[7] J. Szołtysek, Użyteczność w logistyce, Studia Ekonomiczne, nr 337, 2017, s. 85-93.
[8] A. Gwiazda, Metodyka oceny sprawności zarządzania, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4, 2009, s. 19-27.
[9] M. Chaberek, Problematyka logistyki w pracach Komisji i Parlamentu Europejskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, nr 39 Modelowanie procesów i systemów logistycznych, 2010, s. 11-18.
[10] H.Ch. Pfohl, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2000, Poznań.
[11] M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2003, Katowice.
[12] S. Twaróg, Siły kształtujące logistykę, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, z. 99, 2016, s. 545-556.
[13] M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, J. Gębski, Handel detaliczny żywnością w Polsce (wyd. 2), Wydawnictwo SGGW, 2011, Warszawa.
[14] C. Sanderson, M. Raymond, crEATe. Eating, Design and Future Food, 2010, Berlin, GE: Gestalten.
[15] S. Maffei, B. Parini, FOODMOOD, 2010, Mediolan, IT: Electa.
[16] M. Vogelzang, Eat Love. Food concept by eating designer, 2010, Amsterdam, NE: BIS Publishers.
[17] R. Krajewska, Z. Łukasik, Obsługa klienta jako podstawowy element kształtowania strategii logistycznej przedsiębiorstw, „Logistyka” 2011, nr 3, s. 1333-1343.
[18] M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Instytut Logistyki i Magazynowania , 2017, Poznań.
[19] J. Rymarz, A. Dmowski, A. Niewczas, Systemy zarządzania bezpieczeństwem transportu żywności w świetle standardów krajowych i międzynarodowych, „Autobusy” 2010, nr 6, s. 1-9.
[20] http://ulicaekologiczna.pl/zdrowe-jedzenie-odzywianie/food-miles-ja-juz-jade-ty-mnie-zjesz/
[21] Film opracowany przy współpracy Green Restaurant Association z The School of Culinary Arts of Kendall Colllege w Chicago, http://www.youtube.com/watch?v=uSusmL-Nvk8
[22] S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2005, Poznań.
[23] W. Weiss, Integracyjna rola zarządzania zapasami, „Logistyka” 2003, nr 1, s. 22.
[24] Jr. P.R. Murphy, D.F. Wood, Nowoczesna logistyka. Wydanie X, Wydawnictwo Helion, 2011, Gliwice.
[25] K. Zaręba, Efektywna strategia logistyczna w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Vol. 8, No. 1, 2009, s. 199-207.
[26] M. Ciesielski, Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001, Poznań.
[27] F. Kapusta, Zarządzanie działaniami logistycznymi, Wydawnictwo Forum Naukowe, 2006, Poznań-Wrocław.
[28] R. Krajewska, Z. Łukasik, Obsługa klienta jako podstawowy element kształtowania strategii logistycznej przedsiębiorstw, Czasopismo Logistyka, nr 3, 2011 s. 1341.
[29] J. Nowakowska-Grunt, Strategie przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych w Polsce i Europie, Czasopismo Logistyka, nr 5, 2011, s. 887-892.
[30] A. Harrison A., R. van Hoek, Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, Warszawa.
[31] R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Studia i Monografie Uniwersytet Opolski, 2014, nr 511.
[32] J. Rut, E. Kulińska, L. Skrzypczak, Nowoczesne metody zarządzania logistyką w gastronomii. Cz. 1, Studium przypadku, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 1, 2014 s. 155-161.
[33] J. Rut, E. Kulińska, L. Skrzypczak, Nowoczesne metody zarządzania logistyką w gastronomii. Cz. 2, Studium przypadku, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 2, 2014, s. 157-162.
[34] https://strefabiznesu.pl/nowy-trend-i-sposob-na-prowadzenie-restauracji-w-czasie-pandemii-teraz-kazda-restauracja-ktora-jeszcze-operuje-jest-dark-kitchen/ar/c3-14951008 (dostęp 22.07.2020)
[35] https://www.horecatrends.pl/trendy/119/najwazniejsze_kierunki_rozwoju_gastronomii_analiza_cushman_wakefield,1454_1.html (dostęp 28.10.2019)
[36] Ziętara H. (2017), Gastronomia mobilna jako innowacja w sektorze polskiej gastronomii, (w:) Innowacje w Turystyce. Wybrane Praktyki Działań. red. B. Reformat, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.63-78.
[37] E. Gheribi, Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych na polskim rynku, Studia Ekonomiczne, nr 255, 2016, s. 102-112.