Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32726
Social Support and Quality of Life of Youth Suffering from Cerebral Palsy Temporarily Orphaned Due to Emigration of a Parent

Authors: A. Gagat-Matuła

Abstract:

The article is concerned in the issue of social support and quality of life of youth suffering from cerebral palsy, who are temporarily orphaned due to the emigration of a parent. Migration causes multi-aspect consequences in various spheres of life. They are particularly severe for the functioning of families. Temporal parting of parents and children, especially the disabled, is a difficult situation. In this case, the family structure is changed, as well as the quality of life of its members. Children can handle migration parting in a better or worse way; these can be divided into properly functioning and manifesting behaviour disorders. In conditions of the progressing phenomenon of labour migration of Poles and a wide spectrum of consequences for the whole social life, it is essential to undertake actions aimed at support of migrants and their families. This article focuses mainly on social support and quality of families members, of which, are the labour migrants perceived by youth suffering from cerebral palsy. The quantitative method was used in this study. In the study, the Satisfaction with Life Scale (SWLS) by Diener, was used. The analysed group consisted of 50 persons (37 girls and 13 boys), aged 16 years to 18 years, whose parents are labour migrants. The results indicate that the quality of life and social support for youth suffering from cerebral palsy who are temporarily orphaned is at a low and average level.

Keywords: Social support, quality of life, migration, cerebral palsy.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1314662

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 745

References:


[1] R. Michałowicz “Mózgowe porażenie dziecięce”. Warszawa: Wydawnictwo PZWL, 2001, pp. 17.
[2] Z. Łosiowski “Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wybrane zaburzenia neurorozwojowe i zespoły neurologiczne”. Warszawa: Wydawnictwo WSiP, pp. 12.
[3] A. Gagat-Matuła “ Funkcjonowanie rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Kraków: Impuls, 2016, pp. 279.
[4] M. Rosochacka-Gmitrzak” Jakość życia, jakość pracy. Przyszły rynek pracy dla seniorów” : P. Szukalski, D. Kałuża D. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, pp. 100-111.
[5] H. Sęk Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu (w): D. Kubacka – Jasiecka, T. M. Ostrowski (red.),” Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu, choroby”. Kraków, Wydawnictwo UJ , 2005,pp. 143-158.
[6] H. Sęk O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego, (w): L. Cierpiałkowska, H. Sęk, (red.) „Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia”, Poznań,. Wydawnictwo „Humaniora”, 2001, pp. 13–33.
[7] R. Cieślak A. Eliasz , Wsparcie społeczne a osobowość. (w:). H. Sęk, R. Cieślak. (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa, PWN, pp. 49-67.
[8] N. Knoll, R. Schwarzer „Prawdziwych przyjaciół…..”. Wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć. (w:) H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa, PWN , 2006, pp. 29-48.
[9] Z. Juczyński Z „ Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia”. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, 2001, pp. 35.