Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32020
iPAD as a Communication Tool for Disabled Seniors: A Case Study

Authors: Vojtěch Gybas, Libor Klubal, Kateřina Kostolányová

Abstract:

This case study responds to the current trends in ICT. Mobile Touch iPads can provide very good assistance to disabled seniors. The intuitive tablet environment, the possibility of the formation environment and its portability, has a very positive effect on the use of particular communication. For comparison, using a conventional PC/notebook, word processor, keyboard and computer mouse compared to the iPad and selected applications. The results of this case study show that the use of mobile touch devices iPad for seniors with mental retardation is a great benefit. These devices do not require high demands on graphomotorics like a standard PC devices.

Keywords: ICT, iPad, handicapped seniors, communication, computer, notebook, applications, text editor.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1129109

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 717

References:


[1] Bassey, M. Case Study Research in Educational Settings, Buckingham: Open University Press, 1999. ISBN 0335199844.
[2] Flewitt, Kucirkova & Messer- Touching the virtual, touching the real: iPads and enabling literacy for students experiencing disability. Australian Journal of Language and Literacy, Vol. 37, No. 2, 2014.
[3] Rabušicová, M., Rabušic, L. (ed.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 340 p. ISBN 978-80-210-4779-2.
[4] Sagapo. Chráněné bydlení. Available from: http://www.sagapo.cz Accessed on 12/11/2016.
[5] ŠvařÍčEk, R. a ŠeďOvá, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.1st ed. Praha: Portál, 2007, 384 p. ISBN 978-80-7367-313-0.
[6] Vybíral, P., Hodis, Z. Vybrané aspekty motivace seniorů při práci s ICT. Available online at: http://tvv-journal.upol.cz/pdfs/tvv/2014/01/94.pdf. Accessed on 22/12/2016.
[7] Vygotsky, L., S. (1978). Readings on the development of children. Cambridge, MA: Harvard University Press.
[8] Vygotsky, L., S. (1930). Mind in society. (online). (quote. 20-12 2015). Available from: http://www.cles.mlc.edu.tw/~cerntcu/099-curriculum/Edu_Psy/EP_03_New.pdf. Accessed on 12/12/2016.
[9] Yamagatta, CH., Coppola, J., F., Kowtko, M., Joyce, S. Mobile App Development and Usability Research to Help Dementia and Alzheimer Patients. (online). (quote. 20-12 2015). Available from: https://www.researchgate.net/publication/261203141_Mobile_app_development_and_usability_research_to_help_dementia_and_Alzheimer_patients. Accessed on 1/1/2017.
[10] Law No. 101/2000 Coll. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. (online). (quote. 20-12 2015). Available from: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101. Accessed on 22/12/2016.
[11] Zezulková E., Kaleja M. Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava. 2013. ISBN 978-80-7464-272-2.