Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31473
Legal Arrangement on Media Ownership and the Case of Turkey

Authors: Sevil Yıldız

Abstract:

In this study, we will touch upon the legal arrangements issued in Turkey for prevention of condensation and for ensuring pluralism in the media. We will mention the legal arrangements concerning the regulatory and supervisory authority, namely the Radio and Television Supreme Council, for the visual and auditory media. In this context; the legal arrangements, which have been introduced by the Law No 6112 on the Establishment of Radio and Television Enterprises and Their Media Services in relation to the media ownership, will be reviewed through comparison with the Article 29 of the repealed Law No 3984.

Keywords: Media ownership, legal arrangements, the case for Turkey.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1337417

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1391

References:


[1] G, Adaklı, Türkiye'de Medya Endüstrisi, Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2006.
[2] A.V.Darendeli, " Medya Yoğunlaşması, Tekelleşmenin Denetimi ve Çoğulculuğun Kurulması", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 68, 2007.
[3] B.A. Geçgil, Medya Piyasalarında Hukuki Düzenlemeler ve Rekabet Hukuku Uygulamaları, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara, 2005.
[4] C. Pekman, 1 Medya Sahipliğinin Düzenlenmesi Sorunu: Küresel Çerçeve ve Türkiye Örneği" (Ed.) Mine Gencel Bek, Deirdre Kevin, Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2005.
[5] R. Özdurdu, Medyada Sahiplik ve Yoğunlaşma, Oluşturduğu Sorunlar ve Şeffaflığın Sağlanması, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi, Ankara, 2011.