Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32146
A Contribution to the Application of the Structural Analysis Method in Entrepreneurial Practice

Authors: Kamila Janovská, Šárka Vilamová, Petr Besta, Iveta Vozňáková, Roman Kozel

Abstract:

Quantitative methods of economic decision-making as the methodological base of the so called operational research represent an important set of tools for managing complex economic systems,both at the microeconomic level and on the macroeconomic scale. Mathematical models of controlled and controlling processes allow, by means of artificial experiments, obtaining information foroptimalor optimum approaching managerial decision-making.The quantitative methods of economic decision-making usually include a methodology known as structural analysis -an analysisof interdisciplinary production-consumption relations.

Keywords: economic decision-making, mathematical methods, structuralanalysis, technical coefficient

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1071712

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1288

References:


[1] B. Zimola, Opera─ìn├¡ v├¢zkum, 2nd ed. Brno: Vysoké u─ìen├¡ technické v Brn─ø, pp.168, 200
[2] J. ┼ÿ├¡m├ínek, P. Macurov├í, Z. Mikol├í┼í, Strukturn├¡ modely v pr┼»myslu, 2nd ed.Ostrava: Vysok├í ┼íkola b├íňsk├í Ostrava, pp. 185, 1985.
[3] W. W. Leontief, The Structure of American Economy, 1919- 1929,HarvardUniversity Press, Cambridge, 1941
[4] W. W. Leontief, The Structure of American Economy, 1919--1939, An Empirical Application of Equilibrium Analysis. New York: OxfordUniversity Press, 1951.
[5] P.,J. Laumakis, Analyzing Company EconomicsUsing the Leontief Open Production Model.Primus,ProQuest Education Journals, Vol.18, No. 5, pp. 429 -440, 2008
[6] A. Vasilopoulos, Input-Output Methodology Used for Forecasting Purposes-A Cost Analysis. Review of Business, Vol. 29, No. 1, pp. 51- 60, 2008
[7] Z. Zonková, E. Moravcová, J. Římánek, Operační vÛzkum.2nd ed., Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, pp. 217, 2008
[8] K, Janovsk├í, I.Vozň├íkov├í., M.Lampa, Ekonomicko-matematické metody struktur├íln├¡ anal├¢zy jako jeden z v├¢znamn├¢ch n├ístroj┼» optimalizace ekonomického ř├¡zen├¡ hutn├¡ho podniku, Hutnické Listy, Vol. LXIII, No. 2, pp. 83-88, 2010
[9] J.Vepřek,J.Piehler, D.┼ám├¡dkov├í, M.Vrbov├í Strukturn├¡ modely v pr┼»myslu. 1. vyd├ín├¡. Praha: St├ítn├¡ nakladatelstv├¡ technické literatury, pp. 190, 1965
[10] E. Dietzenbacher. Waste treatment in physical input-output analysis. Ecological Economics, Vol. 55 , No. 1, pp. 11 - 23,2005
[11] P. Konijn, , S. Boer, J. Dalen, Input-output analysis of material flows withapplication to iron, steel and zinc. Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 8, pp. 129 - 153, 1997
[12] K. Hubacek, S. Giljum, Applying physical input-output analysis to estimate land appropriation (ecological footprints) of international trade activities. Ecological Economics, Vol. 44, pp. 137 - 151, 2003
[13] J.Weinzettel, Posuzov├ín├¡ životn├¡ho cyklu (LCA) a anal├¢za vstup┼» a v├¢stup┼» (IOA): vz├íjemné propojen├¡ při z├¡sk├ív├ín├¡ nedostupn├¢ch dat, Dissertation Thesis, ─îVUT Praha, pp. 151, 2008
[14] B. Hannon, T. Blazeck, D. Kennedy, R.Illyes, R., A comparison of energy intensities 1963, 1967 and 1972. Resources and Energy, Vol. 5, pp. 83 - 102,1983
[15] R. E. Miller, P. Blair, Input output analysis. Prentice Hall, New Jersey. 1985
[16] G. Machado, R. Scheffer, E. Worrell, Energy and carbon embodied in the international trade of Brazil: an input output approach. Ecological Economics, Vol. 39, pp.409 - 424,.2001
[17] J. Habr, B.Korda, Rozbor meziodv─øtvov├¢ch vztah┼», SNTL, pp. 177, 1960
[18] M. Roj├¡cek, Kl├¡cov├í odv─øtv├¡ v ─ìeské ekonomice z pohledu input-output anal├¢zy, Statistika, Vol. 2, pp. 133-145, 2007
[19] M. Mikušová, The Creation of the Performance Measurement System - House Model. In: International Conference on Management and Service Science (ICMSS 2011). vol. 8, pp. 48-52.
[20] M. Miku┼íov├í, "Jaké ukazatele použ├¡v├íte?" Finan─ìn├¡ ř├¡zen├¡@controlling, vol. 1, issue 7-8, 2010, pp. 39-43.
[21] Mikušová, M., Janečková, V. Developing and Implementing Successful Key Performance Indicators. WASET, vol. 66 pp. 1231-1243, 2010.
[22] Rutrle,P. Př├¡sp─øvek k aplikaci ekonomicko matematick├¢ch metod na ř├¡zen├¡ energetického hospod├ířstv├¡ hutn├¡ho podniku. Kandid├ítsk├í diserta─ìn├¡ pr├íce,1975.
[23] A. Simonovits, A Note On The Underestimation And Overestimation Of The Leontief Inverse Econometrica (pre-1986), Vol. 43,No. 3; pp. 493, May 1975
[24] J. Sedl├í─ìek, Ekonomie dobra a zla: Po stop├íchlidského t├íz├ín├¡ od Gilgame┼íe po finan─ìn├¡ krizi. Praha: 65.pole, pp. 165, 2009