Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31824
Food Quality Labels and their Perception by Consumers in the Czech Republic

Authors: Sarka Velcovska

Abstract:

The paper deals with quality labels used in the food products market, especially with labels of quality, labels of origin, and labels of organic farming. The aim of the paper is to identify perception of these labels by consumers in the Czech Republic. The first part refers to the definition and specification of food quality labels that are relevant in the Czech Republic. The second part includes the discussion of marketing research results. Data were collected with personal questioning method. Empirical findings on 150 respondents are related to consumer awareness and perception of national and European food quality labels used in the Czech Republic, attitudes to purchases of labelled products, and interest in information regarding the labels. Statistical methods, in the concrete Pearson´s chi-square test of independence, coefficient of contingency, and coefficient of association are used to determinate if significant differences do exist among selected demographic categories of Czech consumers.

Keywords: Food quality labels, quality labels awareness, quality labels perception, marketing research.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1333492

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 2086

References:


[1] The European Committee for the Valve Industry, Standardisation guide for sanitary tapware (online). CEIR, 2007 (cit. 2012-01-28). Available from: http://www.ceir-online.org/data/File/Standardisation%20guide%20for%20sanitary%20tapware.pdf
[2] Š. Velčovská and M. Marhounová, Marketingové pojetí značky. Ostrava: VŠB-TUO, 2005, pp. 40-42.
[3] Š. Velčovská and M. Marhounová, “Účelové značky,” in Sborník z mezinárodní vědecké konference Multidimenzionálne aspekty kvality QVII (CD), Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2005.
[4] K. G. Grunert, "Food quality and safety: consumer perception and demand," European Review of Agricultural Economics, vol. 32 (3), pp. 369-391, 2005.
[5] Š. Velčovská, H. Janáčková and F. Larsen, "Comparison of consumer access to purchases of food products certified with quality labels in the Czech Republic and in Iceland (accepted for publication)," ECON, to be published.
[6] Státní zemědělský intervenční fond, About the Klasa (online). Klasa (cit. 2011-10-14). Available from: http://www.klasa.eu/about-the-klasa/
[7] E-AGRI, eAGRI Zemědělství: Loga pro ekologické zemědělství (online). Ministerstvo zemědělství, 2009-2011 (cit. 2011-04-18). Available from: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologickezemedelstvi/loga-a-znaceni/
[8] E-AGRI, eAGRI Environment: Organic farming (online). Ministerstvo zemědělství, 2009-2011 (cit. 2011-10-15). Available from: http://eagri.cz/public/web/en/mze/environment/organic-farming/
[9] Kontrola ekologického zemědělství, Počty ekologických subjektů podle kontrolních organizací k 1. 1. 2012 (online). KEZ o.p.s., 2009 (cit. 2012-01-23). Available from: http://www.kez.cz/node/135
[10] E-AGRI, eAGRI Potraviny: Regionální potraviny (online). Ministerstvo zemědělství, 2009-2011 (cit. 2011-02-13). Available from: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/regionalni-potraviny/
[11] E-AGRI, Regionální potravina: Metodika pro udělování značky Regionální potravina v roce 2011 (online). Ministerstvo zemědělství, 2009-2011 (cit. 2011-02-13). Available from: http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/o-projektu/metodiky-a-loga/
[12] Foodnet, Český výrobek. Garantováno Potravinářskou komorou (online). Potravinářská komora České republiky, 2002 - 2012 (cit. 2012-01-17). Available from: http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno= Zna%C4%8Dka+%22%C4%8Cesk%C3%BD+v%C3%BDrobek%22&id=1086
[13] ČTK, “Logo s českou vlajkou už může používat 1000 výrobků,“, in Finanční noviny.cz (online), 11. 12. 2011. ČTK, 2012 (cit. 2012-01-20). Available from: http://www.financninoviny.cz/ zpravodajstvi/zpravy/logo-s-ceskou-vlajkou-uz-muze-pouzivat-temer-1000-vyrobku/727203&id_seznam=
[14] European Commission, Organic farming: Logo and labelling (online). European Union, 1995-2012 (cit. 2011-02-09). Available from: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logolabelling_en
[15] European Commission, DOOR database (online). European Union, 1995-2012 (cit. 2012-01-23). Available from: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=mfjKPV 0Sxgq8jbQbj1rpZ43JgxVClbgdpGYhF2gYZ0SHNnLJ1w2h!1499079084
[16] European Commission, Agricultural and rural development: Geographical indications and traditional specialities (online). European Union, 1995-2012 (cit. 2011-02-14). Available from: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm
[17] European Commission, Agricultural and rural development: PDO, PGI, TSG logos (online). European Union, 1995-2012 (cit. 2011-09-10). Available from: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/ logos/index_en.htm
[18] Z. Lehnertová, Identifikace postojů spotřebitelů k účelovým značkám na trhu potravin. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010. Diploma thesis.
[19] Český statistický úřad, Statistiky: Obyvatelstvo (online). ČSÚ (cit. 2011-02-14). Available from: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide
[20] M. Přibová., L. Mynářová, R. Hindls, and S. Hronová, Strategické řízení značky. Praha: Ekopress, 2000.