Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 30309
Environmental Management System According to ISO 14001 as a Source of Eco-Innovations in Enterprises - A Case of Podkarpackie Voivodeship

Authors: M. Hajduk-Stelmachowicz

Abstract:

This paper presents results of empirical studies that were conducted in enterprises from Podkarpackie Voivodeship (Poland). It shows the experiences of those enterprises resulting from implementing and improving the eco-innovativeness management that is formal Environmental Management System (EMS). This study shows the expected and obtained internal benefits which are the effects of a functioning EMS. The aim of this paper is to determine whether the information included in international theoretical studies concerning the benefits of implementing, functioning and improving formal EMS (which is based on the international standard ISO 14001) are confirmed by the effects of the enterprises- activities.

Keywords: ISO 14001, Environmental Management System (EMS), Podkarpackie voivodeship (Poland), Eco-innovations

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1060120

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1696

References:


[1] Gospodarka, The information included on the website of Podkarpackie Voivodeship Regional Office in Rzeszow: http://rzeszow.uw.gov.pl/wojewodztwo-podkarpackie/gospodarka.html
[2] Podkarpackie Voivodeship Board, Guidelines for the update of Development Strategy for Podkarpackie Voivodeship for 2007-2020, Rzeszow, June 2012, pp. 16.
[3] Ibid., pp. 16ff.
[4] A. Regulski (ed.), Ocena realizacji oraz aktualności cel├│w i priorytet├│w rozwojowych Strategii rozwoju wojew├│dztwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej, Institute for Structural Research, Warsaw, February 2012.
[5] http://www.wojewodztwo_podkarpackie.info-polska.com.pl/ - as at 30.01.2013.
[6] http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwopodkarpackie/ strategia/aktualizacja_2010 - as at 30.01.2013.
[7] L. Wo┼║niak (ed.), Końcowy raport z badań Foresight. Priorytetowe Technologie Dla Zr├│wnoważonego Rozwoju Wojew├│dztwa Podkarpackiego, OWPRz, Rzesz├│w 2008.
[8] J. Brauweiler, K. Helling, M. Kramer, Mi─Ödzynarodowe zarz─àdzanie środowiskiem, t. II: Instrumenty i systemy zarz─àdzania, M. Kramer, J. Brauweiler, Z. Nowak (Ed.), Warsaw, C. H. Beck, 2005, pp. 117.
[9] M. Carley, P. Spapens, Dzielenie si─Ö światem. Zr├│wnoważony spos├│b życia i globalnie sprawiedliwy dost─Öp do zasob├│w naturalnych w XXI wieku, Bia┼éystok-Warszawa, Wyd. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2000.
[10] A. Szpor, A. Śniegocki, Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Warsaw, Institute for Structural Research, 2012.
[11] A. Matuszak-Flejszman, Jak skutecznie wdrożyć system zarz─àdzania środowiskowego, Jak skutecznie wdrożyć system zarz─àdzania środowiskowego wed┼éug normy ISO 14001, Poznań, PZIiTS, 2001, p 243.
[12] S. Summers Raines, Implementing ISO 14001 - an international survey assessing the benefits of certification, "Corporate Environmental Strategy", vol. 9, no. 4, 2002, pp. 420-426.
[13] J. Ejdys, Korzyści i koszty systemu zarz─àdzania środowiskiem wed┼éug PN ISO 14001,Ekonomika i Organizacja Przedsi─Öbiorstw", no. 5, 2003. s. 53-58
[14] R. Hillary, Environmental Management systems and the smaller enterprises, "Journal of Cleaner Production", vol. 12, no. 6, 2004, pp. 563-564.
[15] L. P. Tan, Implementing ISO 14001: is it beneficial for firms in newly industrialized Malaysia? "Journal of Cleaner Production", vol. 13, 2005, pp. 397-404.
[16] G. Y. Nee, N. A. Wahid, The Effect of ISO 14001 Environmental Management System Implementation on SMEs Performance: An Empirical Study in Malaysia, "Journal of Sustainable Development", vol. 3, no. 2, 2010, pp. 215-220.
[17] S. Schaltegger, T. Synnestvedt, The link between ÔÇÿgreen- and economic success: environmental management as the crucial trigger between environmental and economic performance, "Journal of Environmental Management", vol. 65, no. 4, 2002, pp. 339-346.
[18] J. Gavronski,G. Ferrer, E. L.Paiva, ISO 14001 certification in Brazil: motivations and benefits, "Journal of Cleaner Production", vol. 16, no. 1, 2008, pp. 92.
[19] M. Hajduk-Stelmachowicz, Incentives to introduce environmental management system in the context of building an eco-innovative potential - a case of Podkarpackie voivodeship, World Academy of Science Engineering and Technology, Issue 70, October 2012, Dubai, pp. 295-301 (available online: https://www.waset.org/journals/waset/v70/v70-53.pdf)
[20] J. Ejdys, Koszty i korzyści wdrażania systemu zarz─àdzania środowiskowego w przedsi─Öbiorstwie, ÔÇ×Strategia zarz─àdzania środowiskowego w przedsi─Öbiorstwie i gminie", R. Mi┼éaszewski (ed.), Poznań-Bia┼éystok, PZIiTS, 1999, pp. 149.
[21] S. Bukowicka, Oczekiwane korzyści z wdrożenia Systemu Zarz─àdzania Środowiskiem - wyniki ankiety przeprowadzonej wśr├│d cz┼éonk├│w KPF ISO 14000, www.pfiso14000.org.pl - as at 28.01.2006 r.
[22] Regulation (EC) No 1221/2009 of The European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organizations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC - came into force in Poland on 11 January 2010.
[23] J. Ejdys, Koszty i korzyści wdrażania systemu zarz─àdzania środowiskowego, op. cit., p. 28-30.
[24] H. W┼éoczewski, Problemy wdrażania systemu zarz─àdzania środowiskowego, Ekopartner", no 6, 2001, p. 25.
[25] Ekowydajność - szansa dla cywilizacji, czy nast─Öpne puste has┼éo?, ÔÇ×Ekopartner", no. 4, 1998, p. 24.
[26] M. Hajduk, L. Wo┼║niak, System zarz─àdzania środowiskowego wed┼éug normy ISO 14001 jako stymulator ekoinnowacyjności - oczekiwania i korzyści wewn─Ötrzne przedsi─Öbiorstw. ÔÇ×Przedsi─Öbiorczość i innowacyjność. Wyzwania wsp├│┼éczesności", A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Wo┼║niak (ed.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc┼éawiu, no. 1116, Wroc┼éaw 2006, pp. 708.
[27] A. Matuszak-Flejszman, System zarz─àdzania środowiskowego - aktualna sytuacja w Polsce, (w:) ÔÇ×Problemy Ocen Środowiskowych", nr 1(8) 2000.