Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31533
Social and Economic Effects of Mining Industry Restructuring in Romania -Case Studies

Authors: Andra Costache, Gica Pehoiu

Abstract:

As in other countries from Central and Eastern Europe, the economic restructuring occurred in the last decade of the twentieth century affected the mining industry in Romania, an oversize and heavily subsidized sector before 1989. After more than a decade since the beginning of mining restructuring, an evaluation of current social implications of the process it is required, together with an efficiency analysis of the adaptation mechanisms developed at governmental level. This article aims to provide an insight into these issues through case studies conducted in the most important coal basin of Romania, Petroşani Depression.

Keywords: case studies, government programs, miningrestructuring, social effects.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1060026

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 2461

References:


[1] C├óndea Melinda, Simon Tamara, Cimpoeru Irina, Simion G., Zone defavorizate ├«n Rom├ónia. Concepte, caracteristici, studii de caz, premise de dezvoltare, Editura Universitarâ, Bucure┼ƒti, 2004.
[2] Costache Andra, The influence of the disadvantaged zones policy on the local economic environment in the Jiu Valley, Analele Universitâţii Valahia, Seria Geografie, tom 6-7, 2007, pp. 131-136.
[3] Costache Andra, Hodorogia Anamaria, Consideraţii preliminare asupra schimbârilor produse ├«n relaţiile sociale ┼ƒi familiale dupâ restructurarea mineritului ├«n Depresiunea Petro┼ƒani, Geovalachica. Comunicâri ┼ƒi rapoarte de cercetare, vol. II-III, 2008, pp. 140-148.
[4] Crâciun Magdalena, Grecu Maria, Stan R., Lumea Vâii. Unitatea minei, diversitatea minerilor, Editura Paideia, Bucure┼ƒti, 2002.
[5] Krausz S., Inerţia mentalitâţii ca fr├ónâ a tranziţiei: exemplul atitudinii faţâ de restr├óngerea activitâţii, ├«n Sociologia Tranziţiei, Editura Univesitas, Petro┼ƒani, 1999.
[6] Larionescu Maria, Rughini┼ƒ C., Râdulescu S., Cu ochii minerului: reforma mineritului ├«n Rom├ónia, Edititura Gnosis, Bucure┼ƒti, 1999.
[7] Pehoiu Gica, C├ómpia ├Änaltâ a T├órgovi┼ƒtei. Studiu de geografie umanâ ┼ƒi economicâ, Editura Cetatea de Scaun, T├órgovi┼ƒte, 2003.
[8] Popescu Claudia Rodica, Neguţ S., Roznovieţchi Irena, Suditu B.Al., Vlad L.B., Zonele miniere defavorizate din Rom├ónia. Abordare geograficâ, Edititura ASE, Bucure┼ƒti, 2003.
[9] Stânculescu, Sofia Manuela, Poverty assessment, ├«n Jiu Valley Region Development - Romania. Annex H: Livability, World Bank, 2004, pp. 14-22.
[10] *** Recensâm├óntul populaţiei ┼ƒi locuinţelor 18 martie 2002, vol. I, Populaţie - structura demograficâ, Institutul Naţional de Statisticâ, Bucure┼ƒti, 2003.
[11] *** Raport privind analiza activitâţii socio-economice din zonele defavorizate, ├«n perioada ianuarie 1999-decembrie 2002, Ministerul Dezvoltârii ┼ƒi Prognozei, 2003.
[12] *** Strategia industriei miniere pentru perioada 2004-2010, Ministerul Economiei ┼ƒi Comerţului, 2004.
[13] *** Programul ├«nchiderea minelor ┼ƒi atenuarea impactului social. Componenta de monitorizare a impactului social. Rapoarte anuale pentru monitorizarea impactului social, Agenţia Naţionalâ pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, 2000-2004.
[14] *** Programul ├«nchiderea minelor ┼ƒi atenuarea impactului social. Rapoarte trimestriale de progres, Agenţia Naţionalâ pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, 2001-2005.
[15] *** Baza de date a localitâţilor, Institutul Naţional de Statisticâ, Bucure┼ƒti, 2005.
[16] *** Anuarul Statistic al Rom├óniei, Institutul Naţional de Statisticâ, Bucure┼ƒti, 2008.