Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 30576
Experimental Testing of Ceramic Cutting Tool Inserts at Irregular Interrupted Cut

Authors: Robert CEP, Jana Petrů, Lenka Cepova, Tomas Zlamal

Abstract:

Paper is dealing by testing of IN23 ceramic cutting tools at irregular shocks at special fixture - interrupted cut simulator. Standard tests provided at fixture were at regular interrupted cut at 4 slats by 90°. These new tests will be at irregular cut for 1 slat, 2 slats against each other, 2 slats side by side, 3 slats and 4 slats. The main goal is check if irregular shocks have influence at mechanical and thermal shock at tool life of cutting inserts. 

Keywords: Test, Ceramic cutting tool, Irregular Interrupted Cut

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1335858

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1111

References:


[1] Čep, Robert. Zkouškynástrojů z řeznékeramiky v podmínkáchpřerušovanéhořezu: Dissertation thesis. Ostrava: FS VŠB-TUO, 2005, 101 s.
[2] Houdek, Josef. Odolnostslinutýchkarbidůprotiteplotním a mechanickýmrázům (online). MM Průmyslovéspektrum, 4/2004 (cit 29.3.2013). http://www.mmspektrum.com/clanek/odolnost-slinutych-karbidu-proti-teplotnim-a- mechanickym-razum.html.
[3] Humár, Anton. Technologie I, Technologieobrábění- 1. část. Soubor v pdf. Brno: VUT Brno, 2003. 138 s.
[4] Jurko, Josef; Zajac, Josef; Čep, Robert. Top trendy v obrábaní, II. časť - Nástrojovémateriály. Žilina: Media/ST, s.r.o. Žilina, 2006. 193 s. ISBN 80-968954-2-7.
[5] Humár, Anton. Materiály pro řeznénástroje. Praha : MM publishing, s.r.o. Praha, 2008. 235 s. ISBN: 978-80-254-2250-2.
[6] Iscar. Stupněpoužitířeznýchnástrojů. Soubor v pdf. (cit. 10.5.2013). 1 s. http://www.iscar.com/Ecat/en/iscar_grade_chart.pdf.