Globalization - Opportunity or Threat to the Rural Areas in Poland
Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32799
Globalization - Opportunity or Threat to the Rural Areas in Poland

Authors: Marian Woźniak, Alicja Sobkowiak

Abstract:

The world is entering a new path of development which is becoming the driving force of globalization. It is seen as an irreversible process of the present reality and has a significant impact on the transformation of economic, social and cultural rights. This also applies to changes in the rural environment which while emphasizing the global development should also maintain its identity and locality, and a rural community should do more to recognize the globalization of an opportunity than a threat to the Polish countryside. The paper discusses theoretical problems of rural development and the importance of diversification in rural areas and preserving the countryside life and there werepresente the opinions of residents of the Polish countryside on the impact of globalization on the development.

Keywords: globalization, rural areas

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1078539

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1893

References:


[1] S. Moskal, M. Moskal, Podstawy socjologii wsi i rolnictwa (The basis of village and agriculture sociology). Wyd. AR w Krakowie, Krak├│w 2007, p. 55-56. (only in Polish language version).
[2] Z. Bauman, Globalizacja. (Glabalization) PIW, Warszawa 2000, p 5,7,72. (only in Polish language version).
[3] F. Tomczak, Gospodarka rolnicza w rolnictwie: Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. (Agricultural economy in agriculture. Conditionings and development mechanisms) IRWiR PAN, Warszawa 2005, p. 289, 385-386. (only in Polish language version).
[4] J. Zegar, Kierunki rozwoju rolnictwa i obszar├│w wiejskich - uwarunkowania regionalne. Możliwości wieunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z UE. (Guidelines for the development of agriculture areas - region al conditions. Multifunctional development opportunities in the Polish countryside in the context of UE integration.) Pod red. A. Stasiak. KPZK Warszawa 2000, p. 29.( only in Polish language version).
[5] .J. E. Stiglitz, Globalizacja. (Globalization) PWN, Warszawa 2007 p. 9. (only in Polish language version).
[6] Z. Bauman, Globalizacja. (Globalization) PIW, Warszawa 2000, p. 5,7,72. (only in Polish language version).
[7] W. Wosińska, Oblicza globalizacji. (Faces of gloalization) Wyd. Smak S┼éowa, Sopot 2008, p. 23, 24, 370-372. (only in Polish language version).
[8] J. Greenberg, R.A. Baron R.A., Behavioring organizations. New Jersey 2003: prentice Hall, 14.
[9] A. Woś., J. Zegar, Rolnictwo spo┼éecznie zr├│wnoważone. (Socially sustainable agriculture)IERiG┼╗ Warszawa 2002, p. 83-88. (only in Polish language version).
[10] G. Spychalski, Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich.(mezoeconomic aspects of shaping the rural areas development) IRWiR PAN, Warszawa 2005, p. 49-50. (only in Polish language version).
[11] W. Musia┼é, Dezagraryzacja polskiej wsi - problemy ekonomiczne, ekologiczne i spo┼éeczne. (Changes in Polish village -economic, ecological and social problems)Wieś i Rolnictwo, nr 3, 2007, sp 29-44. (only in Polish language version).
[12] G. Ślusarz, A. Czudec,., Dzia┼éalność gospodarcza na obszarach wiejskich w dobie globalizacji.(Economic activity on the rural areas in globalization)
[W:] Możliwości i bariery rozwoju dzia┼éalności gospodarczej w obszarach wiejskich. Opportunities and barriers to the development of economic activities in rural areas. Rzesz├│w 2004, p 4-5. (only in Polish language version).
[13] A. Woś A., Spo┼éeczne funkcje rolnictwa i nowa r├│wnowaga. (The social functions of agriculture and the new balance). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2005, nr 1, p. 3-16. (only in Polish language version).
[14] J. Buszta, Kultura ludowa - kultura narodowa (Folk culture-national culture). Wyd. LSW, Warszawa 1974, p.344. (only in Polish language version).
[15] M. Adamowicz, Przes┼éanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we Wsp├│lnej Polityce Rolnej.(Conditions of multifunctionality of agriculture and the development of changes in the Common Agricultural Policy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Issues of Agricultural Economics) 2005, nr 1/2005, p. 17-32. (only in Polish language version).
[16] Polska wieś (Polish Village-report) 2008. Raport o stanie wsi, Pod red. J. Wilkina i I. Nurzyńskiej. FDPA, Warszawa 2008, p. 76. (only in Polish language version).