Changes in Vocational Teacher Training in Hungary: Challenges and Possibilities
Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32799
Changes in Vocational Teacher Training in Hungary: Challenges and Possibilities

Authors: A. Bacsa-Bán

Abstract:

The training of vocational education teachers in Hungary was a special training system before the Bologna system, but under the influence of the Bologna system, the structure and content of the training changed significantly. The training of vocational teachers, including engineering teacher and vocational trainers, is considerably different when compared to the training of public education teachers. This study aims to present these differences and peculiarities, problems, and issues of the training as well as to outline the possibilities of further development. During the study the following methods were implemented: empirical research among students and graduates of vocational teacher training, as well as analysis of the relevant literature. The study summarizes the research and theoretical results related to Vocational Education and Training (VET) teacher training over the past 15 years, with the aim of developing the training and mapping new directions in the field.

Keywords: Bologna system, vocational educators, vocational teachers, vocational teacher training.

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 345

References:


[1] A. Benedek, Gy. Molnár, “A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése”. A. Horváth H. Attila, Gy. Jakab A tanárképzés jövőjéről: 3. kötet, Budapest: OFI. 2015 Pp. 97–105.
[2] K. Rádli, “Szakmai tanárképzés és oktatáspolitika”. Szakmai tanárképzés: múlt – jelen – jövő. NFKK Füzetek 7. Budapest: Aula 2011.
[3] B. Tóth, Kilenc európai ország műszakipedagógus-képzésének összehasonlító vizsgálata. Budapest. 1995.
[4] B. Tóth, “A mérnökpedagógia kihívásai a XXI. században”. Szakképzési Szemle, 2000/1. Pp. 64–70.
[5] A. Bán Anetta “Eredmények, problémák és teendők a mérnöktanár-képzésben egy beválásvizsgálat tapasztalatai alapján”. Szakképzési Szemle, 2006. 22. (2.) Pp. 195–207.
[6] B. Tóth, A műszakipedagógus-képzés fejlesztése. Vác: Ligatura.1999.
[7] B. Tóth, Néhány európai ország műszaki pedagógusképzésének összehasonlító elemzése. Vác: Ligatura 2000.
[8] L. Varga, “A szakmai tanárképzés fejlesztése”. In: Új szakképzési modell (Tanulmányok), Budapest: General Press. 1996 Pp. 237–253.
[9] B. Tóth, L. Varga, Mérnökpedagógia. http://gep-ujsag.fw.hu/01sep/toth/tbvl.htm (2005. 01. 12).
[10] L. Molnár, Összefoglaló jelentés: A kooperatív hátterű (IH) kísérleti üzemmérnök-képzés beválásvizsgálata című témához, Dunaújváros: Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kara 1984.
[11] L. Molnár, Az elmélet és a gyakorlat viszonya a magyar műszaki felsőoktatásban. Dunaújváros, 1987.
[12] Gy.Gubán, L. Kadocsa, “A műszaki pedagógusképzés fejlődése a Dunaújvárosi Főiskolán” 1970-2015 A. Bacsa-Bán, Mérnöktanár: tradíció és modernitás: A 45 éves tanárképzés jubileumára. Dunaújváros, Magyarország: DUF Press, 2015. 11-24. p.
[13] Gy. Fábri, “A felsőoktatás munkaerő-piaci visszajelzései, a kutatások tükrében”. Magyar Felsőoktatás, 2001/3. Pp. 33–34.
[14] I. Polónyi, “Pedagógusképzés – oktatásgazdasági megközelítésben”. Educatio, 2004/3. Pp. 343–358.
[15] A. Bacsa-Bán, “A szakmai pedagógusok (pedagógusi) pálya elhagyásának vizsgálata több dimenzióban” Opus et Educatio: Munka és Nevelés 2019. 6: 2 pp. 257-269. Paper: http://dx.doi.org/10.3311/ope.312, 13 p.
[16] A. Bacsa-Bán, “A szakmai pedagógusok (pedagógusi) pálya elhagyásának vizsgálata több dimenzióban II.: Empirikus vizsgálat a szakmai pedagógusok körében” Opus et Educatio: Munka és Nevelés 2019. 6: 3 pp. 351-371., 21 p.
[17] A. Bacsa-Bán, I. Juhász, A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Dunaújváros, Magyarország Dunaújvárosi Főiskolai Kiadó,2012.