Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32451
Fundamentals of Performance Management in the World of Public Service Organisations

Authors: Daniella Kucsma

Abstract:

The examination of the Public Service Organization’s performance evaluation includes several steps that help public organizations to develop a more efficient system. Public sector organizations have different characteristics than the competitive sector, so it can be stated that other/new elements become more important in their performance processes. The literature in this area is diverse, so highlighting an indicator system can be useful for introducing a system, but it is also worthwhile to measure the specific elements of the organization. In the case of a public service organization, due to the service obligation, it is usually possible to talk about a high number of users, so compliance is more difficult. For the organization, it is an important target to place great emphasis on the increase of service standards and the development of related processes. In this research, the health sector is given a prominent role, as it is a sensitive area where both organizational and individual performance is important for all participants. As a primary step, the content of the strategy is decisive, as this is important for the efficient structure of the process. When designing any system, it is important to review the expectations of the stakeholders, as this is primary when considering the design. The goal of this paper is to build the foundations of a performance management and indexing framework that can help a hospital to provide effective feedback and a direction that is important in assessing and developing a service and can become a management philosophy.

Keywords: health sector, public sector, performance management, strategy

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 408

References:


[1] OECD. In Search of Results: Performance Management Practices. Paris: PUMA/OECD. 1997 18pp
[2] W. Van Dooren, G. Bouckaert, and J. Halligan, Performance management in the public sector. London, Routledge, 2010 16 pp
[3] E. Antal, Defenses performance measurement “Teljesítménymérés a Védelemben -A Haderő Hatékonyságának És Eredményességének Mérési Nehézségei”. Budapest: Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, 2005 25 pp
[4] V. Bodnár, Performance management and controlling? “Teljesítménymenedzsment Vagy Controlling?” In Változás-És-Vezetés, edited by G. Bakacsi, K. Balaton, and M. Dobák. Budapest: Aula. 2005 147-153 pp.
[5] Gy. Hajnal, Invidual performance management “Az Egyéni Teljesítményértékelési Rendszer Működésének Tapasztalatai a Magyar Közigazgatásban”. Vezetéstudomány 38 (7–8): 2007 39–50pp
[6] M. T. Horváth, Public management Közmenedzsment. Budapest -Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 2005
[7] E. Takács, Public management performance methods “A Közszolgálati Szervezetek Értékelési Módszereinek Osztályozása”. Vezetéstudomány 46 (3): 2015 45–56 pp
[8] M. Francos, “Towards a definition of a business performance measurement system”. In Neely, Andy, Kennerly, Mike and Walters, Angela, (eds). 4th International Conference on Performance Measurement and Management (PMA 2004) – Public and private. 2004 395–402 pp.
[9] É. Révész, Organizational performance management Szervezetiszintű teljesítmény menedzsment a hazai közigazgatás ügynökség- típusú szervezeteiben 2015 12-35 pp
[10] Á. Wimmer,. Corporate performance measurement in the service value creation A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában. Tézis. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, 2000 45 -59 old
[11] I. Szűts, Mehtods is service efficient Módszerek a vállalati hatékonyság összehasonlító elemzéséhez KJK Budapest 1983
[12] S. R. Kaplan, D. Norton, Balance Scorecard, as a tools,Eszköz, ami mozgásba hozzá a stratégiát, Balanced ScoreCard, Kiegyensúlyozott Stratégiai mutatószám- rendszer, IFUA Horváth és Partner, Budapest 2000 67 -69 pp.
[13] D. S. Sink, Productivity Management: Planning Measurement and Evaluation Control and Improvement. John Wiley& Sons New York (1985)
[14] A. Neely, M. Gregory, and K. Platts, “Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda”. International Journal of Operations & Production Management, 15, 1995 80-116.pp
[15] A. Rolstadls, Performance Management – A Business Process Benchmarking Approach, Chapman & Hall, London (1995)
[16] M. J. Lebas, “Performance Measurement and Performance Management”. International Journal of Production Economics, 41, (1995) 23-35.
[17] M. Dobák, Oraganisation structures Szervezeti formák és vezetés KJK Budapest (1996)
[18] J. H. Jacot, J. P. Micaelli La peiformance economique en entreprise, Editions Hermès (1996)
[19] P. Lorino, “Comptes et récits de la performance”, Editions d’Organisation, Paris, 1995.
[20] Anthony: Planning&Control Systems - A Framework Analysis, Harvard University, Boston (1965)
[21] M. J. Dubnick, “Accountability and the promise of performance: in search of the mechanisms”. Public Performance and Management Review, 28(3),(2005) . 376–341
[22] I. Gyökér, H. Finna, Performance management in public sector Teljesítménymenedzsment. Oktatási segédanyag, Budapest (2008)
[23] W. Van Dooren, G. G. Bouckaert, J. Halligan, Performance management in the public sector. London, Routledge, 2010
[24] Cs. Dózsa, P. Czagler, TÁMOP 6.2.5-B-13/1-2014-0001 project material (2015)
[25] Cs. Dózsa, Hospital management, felxibily environment A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre Magyarországon a 2000-es években doktori disszertáció (2011)
[26] K. Turcsányi, Quality management theory and methods Minőség elmélet és módszertan, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (2014)
[27] KSH Data Hungarian Central Statistical Office.