Assessment of Menus in a Selected Social Welfare Home with Regard to Nutritional Recommendations
Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32845
Assessment of Menus in a Selected Social Welfare Home with Regard to Nutritional Recommendations

Authors: E. Grochowska-Niedworok, K. Brukalo, B. Całyniuk, J. Piekorz, M. Kardas

Abstract:

The aim of the study was to assess diets of residents of nursing homes. Provided by social welfare home, 10 day menus were introduced into the computer program Diet 5 and analyzed in respect of protein, fats, carbohydrates, energy, vitamin D and calcium. The resulting mean values of 10-day menus were compared with the existing Nutrition Standards for Polish population. The analysis menus showed that the average amount of energy supplied from food is not sufficient. Carbohydrates in food supply are too high and represent 257% of normal. The average value of fats and proteins supplied with food is adequate 85.2 g/day and 75.2 g/day. The calcium content of the diet is 513.9 mg/day. The amount of vitamin D supplied in the age group 51-65 years is 2.3 µg/day. Dietary errors that have been shown are due to the lack of detailed nutritional guidelines for nursing homes, as well as state-owned care facilities in general.

Keywords: Assessment of diet, essential nutrients, social welfare home, nutrition.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.3607807

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1087

References:


[1] Jarosz M. (red.) Zalecenia zdrowego żywienia w schorzeniach układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych i onkologicznych. IŻŻ Warszawa 2012, 21-28, 34
[2] Suliga E. Zachowania zdrowotne związane z żywieniem osób dorosłych i starszych. Hygeia Public Health 2010, 45, 1, 44-48
[3] Strugała M. Wieczorkowska-Tobis K. Ocena stanu odżywienia pacjentów Oddziału Geriatrycznego w kontekście ich sprawności funkcjonalnej. Geriatria 2011, 5, 89-93
[4] Skokowska B. Dyk D. Miechowicz I. Realizacja zapotrzebowania kalorycznego u chorych w podeszłym wieku. Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, 108–111
[5] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formyudzielanej-pomocy/dom-pomocy-spolecznej/ dostęp 15.04.2018r
[6] Suszko R. Stan zdrowia oraz potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Studia BAS 2 2012, 30, 29–58
[7] Ostrowska L. Karczewski J. Szwarc J. Sposób żywienia, jako jeden z czynników środowiskowych nadwagi i otyłości. ROCZN. PZH 2007, 58, 1, 307-313
[8] Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja 2017
[9] Medycyna praktyczna, Białka. http://dieta.mp.pl/zasady/show.html?id=69819 dostęp 25.04.2018r
[10] Gawęcki J. Hryniewiecki L. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. t. 1, PWN 2010;
[11] Instytut Żywności i Żywienia, Białko-źródło życia. http://www.izz.waw.pl/pl/eufic?id=91 dostęp 25.04.2018r
[12] Instytut Żywności i Żywienia, Potęga białka. http://www.izz.waw.pl/pl/eufic?id=108 dostęp 25.04.2018r
[13] Szponar L. Mojska H. Czy i jakie tłuszcze są potrzebne? W Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. IŻŻ Warszawa 2007, 137-150
[14] Gil M. Głodek E. Rudy M. Duma P. Ocena spożycia źródeł tłuszczów wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Roczn. PZH 2012, 63, 1, 51-58
[15] Wolańska D. Kłosiewicz-Latoszek L. Struktura spożycia kwasów tłuszczowych a profil lipidowy u osób z nadwagą i otyłością. Roczn. PZH 2012, 63, 2, 155-162
[16] Medycyna praktyczna, Węglowodany http://dieta.mp.pl/zasady/show.html?id=68205 dostęp 25.04.2018r
[17] Instytut Żywności i Żywienia, Węglowodany w żywieniu. http://www.izz.waw.pl/pl/?option=com_content&view=article&id=103& dostęp 25.04.2018r
[18] Dybkowska E. Świderski F. Waszkiweicz-Robak B. Zawartość witamin w diecie doroslych mieszkańców Warszawy, Roczn. PZH 2007, 58, 1, 211-215
[19] Charzewsja J. Wapń - praktyczne aspekty postępowania niefarmagologicznego w redukcji czynników chorób ukladu kostnego. Biuletyn dla Środowisk Medycznych Żywność dla Zdrowia. 2012, 16, 1
[20] Skop-Lewandowska A. Ostrachowska-Gąsior A. Kolarzyk E. Żywieniowe czynniki ryzyka osteoporozy u osób w podzełym wieku. Gerentiologia Polska 2012, 20, 2, 53-58
[21] Anuszewska E. Nowe spojrzenie na witamine D. Gazeta Farmaceutyczna 2011 luty: 32-35
[22] Charzewska J. Chlebna-Sokół D. Chybicja A. i wsp. Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D-2009. Pediatria Polska 2010, 85, 1,57-61
[23] Medycyna praktyczna, Wapń. http://dieta.mp.pl/zasady/show.html?id=73823 dostęp 25.04.2018r
[24] Medycyna praktyczna, Witamina D. http://dieta.mp.pl/zasady/show.html?id=62906 dostęp 25.04.2018r
[25] Ilow, R., Regulska-Ilow, B., Rozanska, D., Zatonska, K., Dehghan, M., Zhang, X.,& Zatonski, W. A. (2011). Assessment of dietary intake in a sample of Polish population–baseline assessment from the prospective cohort ‘PONS’study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18(2).
[26] Marshall T. A., Warren J. J., Hand J. S., Xie X. J., Stumbo P.J.: Oral health, nutrient intake and dietary quality in the very old. J. Am. Dent. Assoc., 2002, 133, 10, 1369-1379.
[27] St-Onge M., Mignault D., Allison D. B., Rabasa-Lhoret R.: Evaluation of a portable device to measure daily energy expenditure in free-living adults. Am. J. Clin. Nutr., 2007, 85, 3, 742-749.
[28] Vinken A. G., Bathalon G. P., Sawaya A. L., Dallal G. E., Tucker K. L., Roberts S. B.: Equations for predicting the energy requirements of healthy adults aged 18-81 y. Am. J. Clin. Nutr., 1999, 69, 920-926.
[29] Waijers P.M.C.M., Ocke M.C., van Rossum C.T.M., Peeters P. H.M., Bamia C., Chloptsios Y., van der Schouw Y. T., Slimani N., Bueno-de-Mesquita H. B.: Dietary patterns and survival in older Dutch women. Am. J. Clin. Nutr., 2006, 83, 5, 1170-1176.
[30] El-Kadiki A., Sutton A.J.: Role of multivitamins and mineral supplements in preventing infections in elderly people: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 2005, 330, 871.
[31] Fulgoni V., Nicholls J., Reed A., Buckley R., Kafer K., Huth P., DiRienzo D., Miller G.D.: Dairy consumption and related nutrient intake in African-American adults and children in the United States: Continuing Survey of Food Intakes by Individuals 1994-1996, 1998, and the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2000. J. Am. Diet. Assoc., 2007, 107, 256-264.
[32] Gabrowska E., Spodaryk M.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych starszych mieszkańców Krakowa. Gerontologia Polska, 2003, 11 (1), 35-37.
[33] Gariballa S.: Vitamin and mineral supplements for preventing infections in older people. BMJ, 2005, 331, 304-305.
[34] Elia M., Stratton R.J.: Geographical inequalities in nutrient status and risk of malnutrition among English people aged 65 y and older. Nutrition, 2005, 21, 1100-1106.
[35] Gariballa S.: Vitamin and mineral supplements for preventing infections in older people. BMJ, 2005, 331, 304-305.
[36] Gerrior S.A.: The nutrient and anthropometric status of physically active and inactive older adults. J. Nutr. Educ. Behav., 2002, 34, 5-13
[37] Marshall T. A., Warren J. J., Hand J. S., Xie X. J., Stumbo P.J.: Oral health, nutrient intake and dietary quality in the very old. J. Am. Dent. Assoc., 2002, 133, 10, 1369-1379.