Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in Poland
Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32918
Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in Poland

Authors: Dorota Kobus-Ostrowska

Abstract:

Work for everyone, especially for person with disability is a condition in independence; it secures basic needs and develops manual and intellectual capabilities. The work is a source of income, and it builds and strengthens of self-esteem and competence. The purpose of this article is to identify work as an important factor in everyone’s life, despite Polish disabled persons rarely having the chance to undertake a job. In order to achieve this purpose, two methods were used: comparative and qualitative. The theoretical part of this article is based on studies of a wide range of Polish and foreign literature devoted to the issue of the occupational development of people with disabilities. The article was also enriched with the institutional and legal analysis types of support for people with disabilities in Poland. Currently, a Polish person with disability who wants to enter or return to the labor market is under a special protection. Those entities employing workers with disabilities may obtain a subsidy for the salary of a person with disabilities. Unfortunately, people with disability in Poland rarely participate in the workforce. The factors that contribute to this include the difficulty in obtaining work, the uncertainty of keeping it, and the low salary offered. Despite that domestic and foreign literature highlight the important role of disabled people as a workforce, very few people with disability in Poland are economically active.

Keywords: Disabled person, work, employer, rehabilitation.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.2021575

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 791

References:


[1] A. Lawson, Disability and Employment in the European Union. Collective Strategies and Tools, in: J. Heymann, M. Ashley Stein, G. Moreno, Disability and equity at work, Oxford University Press, New York 2014, pp. 391-419.
[2] M. Piasecki, J. Śliwak, Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Fundacja Fuga Mundi, Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, Lublin 2008, p. 10 et seq.
[3] www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bael/ (accessed on 16.06.2018).
[4] W. Kozek, Praca w warunkach zmian rynkowych: wybrane zagadnienia, Warsaw 1994, First Business College, p. 22.
[5] K. Szawłowski (ed.), Rehabilitacja, podstawy diagnostyki funkcjonalnej, usprawniania leczniczego i reintegracji społecznej, Gdańsk 1998, Medical Academy.
[6] I. D. Karwat, P. Kalinowski, Kierunki realizacji rehabilitacji zawodowej z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności, (in:) L. Solecki (ed.), Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie, Lublin 2004,Instytut Medycyny Wsi, pp. 254-258.
[7] S. Waszczak, Psychospołeczne bariery w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, (in:) Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warsaw 1-2/ 2006, pp. 289-302.
[8] S. L. Saunders, B. Nedelec, What Work Means to People with Work Disability: A Scoping Review, Journal of Occupational Rehabilitation 2014, Volume 24, Issue 1, pp 100–110.
[9] M.A. Paszkowicz, Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009, pp.65 -67.
[10] L. Adams, K. Oldfield, Opening up work: The views of disabled people and people with long-term health conditions, IFF Research Ltd, Equality and Human Rights Commission, Manchester 2011, pp. 28-30.
[11] The act of August 27, 1997, on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities (Journal of Laws of 2011, 127, item 721, as amended).
[12] The Law on Employment Promotion and Labour Market Measures of 20 April 2004 (Journal of Laws 2008, No. 69, item. 415, as amended.
[13] Ossowski R., Jakość życia – efektywne pełnienie ról rodzinnych zawodowych jako wyznacznik udanej rehabilitacji. (in:) Kościelska M., Aouile B. (ed). Człowiek niepełnosprawny, rodzina i praca. Bydgoszcz 2006: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego.
[14] Przybyłka A., Wybrane aspekty pracy osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. “Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” 1-2(5-6). Warsaw 2006: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
[15] Herr E., Crammer S., Planowanie kariery zawodowej. “Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” nr 15. Warsaw 2001: KUP.
[16] Kowalik S., Problemy osób niepełnosprawnych w rehabilitacji środowiskowej. (in:) Psychologia Rehabilitacji. Warsaw 2007: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, p. 238.
[17] Johanna Mithen, ZoeAitken, AnnaZiersch, Anne M.Kavanagh, Inequalities in social capital and health between people with and without disabilities, Social Science & Medicine, Volume 126, 2015, pp 26-35.
[18] Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim. Raport końcowy, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy, Łódź 2011, p. 86 et seq. www.obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/raportniepelnosprwup1.pdf (accessed on 20.05.2017).
[19] Boshen K., Early intervention in vocational rehabilitation. “Rehabilitation Counseling Bulletin” 35/1992, pp. 72-83.
[20] Davis D., Bridging the claims dollar gap through rehabilitation. “Risk Management” 2/1983, pp. 34-42.
[21] Majewski T., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warsaw 1995, CNR- RON, p. 22.
[22] I. D. Karwat, P. Kalinowski, Kierunki realizacji rehabilitacji zawodowej z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności, (in:) L. Solecki (ed.). Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie. Lublin 2004, Instytut Medycyny Wsi, pp. 256-257.
[23] D. Karwat, Niepełnosprawność osób niepełnosprawnych jako problem społeczny i medyczny w Polsce, Lublin 2002, LIBER, pp. 70-78.
[24] J. Hashim, S. Wok, Predictors to employees with disabilities’ organisational behaviour and involvement in employment, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, vol. 33/ 2014, pp. 193-209.
[25] Rybak M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Strategie – procesy – metody, Warsaw 2008, SGH.
[26] Sobczak W., Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. “Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”1-2(5-6)/2006. Warsaw: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.