Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32009
Attractiveness of Cafeteria Systems as Viewed by Generation Z

Authors: Joanna Nieżurawska, Hanna Karaszewska, Anna Dziadkiewicz

Abstract:

Contemporary conditions force companies to constantly implement changes and improvements, which is connected with plasticization of their activity in all spheres. Cafeteria systems are a good example of flexible remuneration systems. Cafeteria systems are well-known and often used in the United States, Great Britain and in Western Europe. In Poland, they are hardly ever used and greater flexibility in remuneration packages refers mainly to senior managers and executives. The main aim of this article is to research the attractiveness of the cafeteria system as viewed by generation Z. The additional aim of the article is to prioritize using the importance index of particular types of cafeteria systems from the generation Z’s perspective, as well as to identify the factors which determine the development of cafeteria systems in Poland. The research was conducted in June 2015 among 185 young employees (generation Z). The paper presents some of the results.

Keywords: Cafeteria, generation X, generation Y, generation Z, flexible remuneration systems, plasticization of remuneration.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1128267

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1033

References:


[1] Karaszewska H., Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, (The evolution of remuneration systems in Poland in the in the transformation period), UMK Poland, Toruń 2003.
[2] Karaszewska H., Wewnętrzna sprawiedliwość czy zewnętrzna konkurencyjność jako dylemat polityki płac (z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych) (Internal justice or external competitiveness of as a payment policy dilemma (including cultural aspects) (w:) Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, pod red. M. Juchnowicz, Oficyna Wolters Kluwer - business, Kraków, Poland 2009.
[3] Urban B., Wojewódka M., Pakiet menedżera. Najnowsze trendy w wynagradzaniu wyższej kadry kierowniczej na rynkach zachodnich, (Packet of manager. Recent trends in the remuneration of top managers in Western EU country), Mercer Human Resource Consulting, „Personel i Zarządzanie”, No. 5 2003, p. 47.
[4] Karaszewska H, Zarębski M., Pakiety i kafeteria w praktyce wynagradzania w polskich przedsiębiorstwach (Packages and cafeteria in the practice of remuneration in Polish enterprises) (w:) Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, pod red. M. Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009.
[5] Nieżurawska J., Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, (Flexible remuneration systems in Polish enterprises), „Dom Organizatora” – TNOiK, Toruń 2010, pp: 30, 46, 150.
[6] Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, (Strategies of remuneration systems) Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
[7] Armstrong M., Rewarding Teams, Chartered Institute of Personnel and Development, London 2000, pp. 112-121.
[8] Armstrong M., Employee Reward. People and organizations, Chartered Institute of Personnel and Development, London 2006, pp. 410 – 418.
[9] Bragg Steven M., Accounting for Payroll. A Comprehensive Guide, John Wiley & Sons, New Jersey, USA, pp 149 – 150.
[10] Jamka B, Czynnik ludzki w współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, (The human resources in the modern enterprise: resource or capital? From competences management to diversity management), Officine Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, pp. 237-238.
[11] Dziadkiewicz A., Kłos M, Tworzenie zespołów różnorodnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na design, (Create a diverse teams in design oriented enterprises), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Vol. 14, Warszawa 2013, pp. 361-374.
[12] Dziadkiewicz A., Nieżurawska J., Design of a learning process for SME managers (in different generations), International Conference: Innovative Teaching Methods in Business Education ITBM 2014, VIA University College, Denmark 2014, pp. 49-60.
[13] Nieżurawska J., Dziadkiewicz A., Wybrane problemy zarządzania różnorodnością pokoleniową – identyfikacja instrumentów i determinantów motywowania generacji Z w świetle badań empirycznych, (Selected problems of diversity and generation management – identification of instruments and determinants for motivation as viewed by generation Z – empirical study), „Marketing i Rynek”, 03, 2016, s. 661 – 670.