Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31515
Managing of Work Risk in Small and Medium-Size Companies

Authors: Janusz K. Grabara, Bartłomiej Okwiet, Sebastian Kot

Abstract:

The purpose of the article is presentation and analysis of the aspect of job security in small and medium-size enterprises in Poland with reference to other EU countries. We show the theoretical aspects of the risk with reference to managing small and medium enterprises, next risk management in small and medium enterprises in Poland, which were subjected to a detailed analysis. We show in detail the risk associated with the operation of the mentioned above companies, as well as analyses its levels on various stages and for different kinds of conducted activity.

Keywords: Job safety, small and medium-size companies, SME, work risk, risk management.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1127160

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 911

References:


[1] P.L. Bernstein, “Risk as a History of Ideas”, Financial Analysis Journal, vol. 1/2005, p. 13.
[2] P. Bula, “Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwerslany”, Ae, Kraków 2003, p. 28.
[3] G.A. Holton, „Defining Risk”, Financial Analyste Journal 2004/60, p. 19-25.
[4] T. Merna, F.F. Al.-Thani, “Corporate Risk Management”, John Wiley&Sons, UK 2008, p. 13.
[5] Z. Gil, E. Kubińska-Kaleta, W. Kubiński, „Podstawowe modele ryzyka i antyryzyka w hutnictwie”, WND, AGH, Kraków 2004, p. 74.
[6] P.I. Bernstein, „Przeciw bogom, niezwykłe dzieje ryzyka”, Warszawa 1997, p. 58.
[7] W. Ennouri, Risks management: new literature review. Polish Journal of Management Studies, 2013, 8, pp. 288-297.
[8] A. Damodaran,”Ryzyko strategiczne”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009,p. 30
[9] A.H. Willet, “The Economic Theory of Risk Insurance”, The University of Pennsylvania Press, US 2005, p. 46.
[10] T. Merna, F.F. Al.-Thani, „Corporate Risk Management”, John Wiley&Sons, UK 2008, p. 14.
[11] „Zarządzanie ryzykiem: przewodnik dla praktyków”, Office of Government Commerce, London 2007, p. 15.
[12] M.A.H. Dempster, “Risk Management: Value at risk and beyond”, Cambridge University Press, Cambridge 2002, p. 92.
[13] B.W. Gollub, L.M. Tilman, „Risk Management. Approaches for Fixed Income Markets”, John Wiley&Sons, Canada 2000, p. 9,
[14] P. Nahotko, “Efektywność i ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej”, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2006.
[15] D. Well-Stam, F. Lindenaar, P. Kinderen, van den B. Bunt, „Project Risk Management. An essential tool for managing and controlling projects”, Kogan Page, London 2004, p. 2.
[16] J. Jaynes, „Risk Management: 10 Principles”, Butterworth&Heinemann, Oxford 2002, p. 8.
[17] „Management of Risk: Guidance for Practitioners”, Office of Government Commerce, Crown 2007, p. 3.
[18] C.A. Williams, M.L. Smith, P.C. Young, “Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia”, PWN, Warszawa 2002, p. 156.
[19] J. Grabara, Employer’s expectations towards the employees from the marketing and management department. Polish Journal of Management Studies, 2013, 7, pp. 58-70.
[20] Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.)
[21] J. Orczyk, “Bezpieczeństwo i higiena pracy w Unii Europejskiej,” Tarnobus, Kraków 2007, p. 56.
[22] Eurostat Accidents at work by days lost and economic activity, www.ec.europa.eu, access at 14.09.2014.
[23] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warsaw 2013, p. 19.