Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 30745
The Impact of Drama Education on Creativity Development at Preschool Children

Authors: Vladimíra Hornáčková

Abstract:

This paper points out at the importance of creativity development in children of preschool age and analyses certain conditions and pedagogical principles which should be respected during the development of creativity in kindergartens. Research survey focuses on the development of creativity reflection at children in kindergartens at preschool age and based on a test of creativity it compares creativity of children in experimental and control groups. The goal is to find out if there are any differences among children in experimental and control classrooms in kindergartens; wherein experimental groups, there is preschool education with the use of drama education while in control groups there is not. On the basis of certain aspects, the gained data is compared through descriptive methods and correlations. Research results refer to reserves in creativity development in modern pre-primary education in the context of implemented and expected changes in didactic approach in the education of kindergartens.

Keywords: Research, preschool child, drama in education, test of creativity

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1126385

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1387

References:


[1] Franková, E. Creatitivy and innovation in organization. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3317-3.
[2] Guilford, J. P. The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw-Hill Education, 1967.
[3] Hornáčková, V. Inspirace pro tvorbu projektu v mateřské a základní škole na téma „Včelka a příroda“. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-505-9.
[4] Lokša, J., Lokšová, I. Tvořivé vyučování. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0374-2.
[5] Mlejnek, J. Dětská tvořivá hra. 2. vyd. Praha: Ipos, 2004. ISBN 80-7068-163-2.
[6] Němec, J. S hrou na cestě za tvořivostí. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-014-X.
[7] Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. 3. vyd. Praha: Portál, 2001. 328 p. ISBN 80-7178-579-2.
[8] Zelina, M., Zelinová, M. Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN: 80-08-00442-8.