Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 30737
Development of Elementary Literacy in the Czech Republic

Authors: Iva Kosek Bartosova

Abstract:

There is great attention being paid in the field of development of first reading, thus early literacy skills in the Czech Republic. Yet inconclusive results of PISA and PIRLS force us to think over the teacher´s work, his/her roles in the education process and methods and forms used in lessons. There is also a significant importance to monitor the family environment and the pupil, themselves. The aim of the publishing output is to focus on one side dealing with methods of practicing reading technique and their results in the process of comprehension. In the first part of the contribution there are the goals of development of reading literacy and the methods used in reading practice in some EU countries and a follow-up comparison of research implemented by the help of modern technology of an eye tracker device in the year 2015 and a research conducted at the Institute of Education and Psychological Counselling of the Czech Republic in the year 2011/12. These are the results of a diagnostic test of reading in first classes of primary schools, taught by the genetic method and analytic-synthetic method. The results show that in the first stage of practice there are no statistically significant differences between any researched subjects taught by different methods of reading practice (with the use of several diagnostic texts focused on reading technique and its comprehension). Different results are shown at the end of Grade One and during Grade Two of primary school.

Keywords: elementary literacy, eye tracker device, diagnostic reading tests, reading teaching method

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1126129

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 650

References:


[1] Košek Bartošová, I. Elementary Literacy and Comenia Script Font. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, p. 15.
[2] EURYDICE. Teaching Reading in Europe: Contexts, Policie and Practices, 2011.
[3] Wildová, R. Rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí. Pedagogika. Praha: Pedagogický ústav Jana Amose Komenského, AV ČR, 2012, Vol. 1–2, pp. 10–21.
[4] Košek Bartošová, I. Teaching methods of reading used in the Czech Republic. Nová čeština doma a ve světě. 2016/1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, (in press).
[5] Palečková, J., Tomášek, V. et al. Hlavní zjištění PISA 2012 – Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: Comunia, a. s. PIRLS 2001 (2012):
[online]. Česká školní inspekce
[cit. 2016-02-11]. Available at: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS/PIRLS-2001
[6] Karásková, M. Teaching of early reading and writing in the Czech Republic and Belgium.
[Thesis]. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016.
[7] PIRLS 2001 (2012).
[online]. Česká školní inspekce
[cit. 2016-02-11]. Available at: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS/PIRLS-2001
[8] Kramplová, I. et al. Národní zpráva PIRLS 2011. Praha: Comunia, a. s., 2012.
[9] European Commission. 2. Initial teaching of reading in the European Union. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 1999.
[10] Jošt, J. Oční pohyby, čtení a dyslexie. Praha: Fortuna, 2009.
[11] Metelková Svobodová, R., Svobodová, J. Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti. Nová čeština doma a ve světě. 2016/1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, (in press).
[12] Gejgušová, I., Labischová, D., Metelková Svobodvá, R. Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů. O dieťati, jazyku, literatuře. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. 2015/2 Prešov: Prešovská univerzita, 2015, pp. 28-45.
[13] Kucharská, A, Barešová, P. Vývojová dynamika čtení v analyticko-syntetické metodě čtení a metodě genetické v 1. a 2. třídě a její uplatnění v poradenské diagnostice. Pedagogika. Praha: Pedagogický ústav Jana Amoce Komenského, AV ČR,1-2, 2012, pp. 65-80.
[14] Wildová, R. Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti. Praha: Univerzita Karlova, 2005.
[15] Kosek Bartosova,I., Jokesova, A., Kozlova,E.,Matejova, H. Reading Literacy and Methods of Improving Reading. Kuala Lumpur, vol.10, no: 8, 2016.