Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 30855
Reading Literacy and Methods of Improving Reading

Authors: Iva Kosek Bartosova, Andrea Jokešová, Eva Kozlová, Helena Matějová

Abstract:

The paper presents results of a research team from Faculty of Education, University of Hradec Králové in the Czech Republic. It introduces with the most reading methods used in the 1st classes of a primary school and presents results of a pilot research focused on mastering reading techniques and the quality of reading comprehension of pupils in the first half of a school year during training in teaching reading by an analytic-synthetic method and by a genetic method. These methods of practicing reading skills are the most used ones in the Czech Republic. During the school year 2015/16 there has been a measurement made of two groups of pupils of the 1st year and monitoring of quantitative and qualitative parameters of reading pupils’ outputs by several methods. Both of these methods are based on different theoretical basis and each of them has a specific educational and methodical procedure. This contribution represents results during a piloting project and draws pilot conclusions which will be verified in the subsequent broader research at the end of the school year of the first class of primary school.

Keywords: reading comprehension, reading speed, analytic-synthetic method of reading, genetic method of reading, reading literacy, reading methods

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1126111

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 693

References:


[1] Zikl, P., Košek Bartošová, I., Josefová Víšková, K., et al. The Possibilities Of ICT Use For Compensation Of Difficulties With Reading In Pupils With Dyslexia. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. (online) (cit. 2015-01-27) Volume 176, 2015, pp. 915-922, available at: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/176
[2] Košek Bartošová, I. Teaching methods of reading used in the Czech Republic. Nová čeština doma a ve světě. 2016/1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, (in press).
[3] Košek Bartošová, I. Method of practicing elementary reading. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014.
[4] Урбанек, Рюднфер. Чтение посредством мисьма. Белгород: Земельный институт для школ и повышения квалификации, 1995.
[5] Gejgušová, I., Labischová, D., Metelková Svobodvá, R. Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů. O dieťati, jazyku, literatuře. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. 2015/2 Prešov: Prešovská univerzita, 2015, pp. 28-45.
[6] Matějček, Z. a kol. Zkouška čtení (Reading test). Bratislava: Psychodiagnostika, 1992.
[7] Kucharská, A, Barešová, P. Vývojová dynamika čtení v analyticko-syntetické metodě čtení a metodě genetické v 1. a 2. třídě a její uplatnění v poradenské diagnostice. Pedagogika. Praha: Pedagogický ústav Jana Amoce Komenského, AV ČR,1-2, 2012, pp. 65-80.