Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 30831
The Role of Banks Funding and Promoting the Foreign Trade: Case of Turkey

Authors: Mikail Altan

Abstract:

International trust takes first place in the development of foreign trade in the country. They see an important role in ensuring that trust. Various payment methods that are developed in the banking system provide fast and reliable way to execution and promote foreign trade by financing the foreign trade. In this study, we investigate the influence of bank on foreign trade in Turkey. 26 years of data for 1990-2015 period have been used in this study. After correlation analysis, a simple regression model was established. Payment methods that are developed in the banking system make a positive contribution in Turkey’s foreign trade volume. In addition, the export of Turkey was affected positively more than import’s by these payment methods.

Keywords: Export, Foreign Trade, banks, import

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1125709

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1495

References:


[1] Alkin, Erdoğan, İktisat, İstanbul Üniversitesi yayın no: 2256, İstanbul: 1977, p.124
[2] Parasız, İlker, Yıldırım Kemal, Uluslararası Finansman, Ezgi Kitapevi, 1. Baskı, Bursa:1994, p.385
[3] Sayım, Ferhat. Zengin Halil İbrahim, “Dış Ticarette Kullanılan Finansman Ve Teslim Şekillerinin Türkiye’nin Sınır Ticareti Uygulamalarında Kullanılabilirliği”, Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, pp.215-236, 2012.
[4] Kaya, Feridun, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Dördüncü baskı, Ankara. 2010, pp.92-105
[5] Seyidoğlu Halil, Uluslararsı Finans, Güzem Can Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2003, p. 409.
[6] Nart, Ela Çolpan, “Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerine Etkileri: Panel Veri Analizi” Journal of Yasar University, 17(5), pp: 2874-2885, 2010.
[7] Güneş, Recep. Uğur Ahmet, “Kobilerin Ihracat Finansmanında Eximbank Kredileri: Malatya Ilinde Bir Araştırma” Süleymen Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 12, Sayı: 2, ss: 21-40, 2007.
[8] Özsağır, Arif. Çütcü, İbrahim, “Inovasyon – Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vektör Hata Düzeltme Modeli İle Türkiye Analizi (1980-2013)” Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: X Sayı: II, ss: 119-132, 2015.
[9] Mann, Ronald J.,“ The Role of Letters of Credit in Payment Transaction”, Michigan Law Review,Vol: 98, pp: 2494-2536. 2000.
[10] Kula, Veysel, “Akreditif: Kesin Ödeme Garantisi mi yada Doğrulama Enstrümanı mı?”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(3), ss. 201-216, 2005.
[11] Gozgor, Giray, Pişkin Ali(2011). “İşsizlik Ve Dış Ticaret: Türkiye’deki Bölgeler İçin Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi-Dinamik Panel Veri Yaklaşımı” Business And Economics Research Journal, Volume: 2 Number: 3, pp. 121-138, 2011.
[12] Elmas, Filiz, “Modern Dünya-Sistemi Analizi Ve Dış Ticaret” Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 23, Özel Sayı, pp. 133-160.
[13] Altıntaş, Halil, “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi ve Dış Ticaret Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64-2, ss. 1-30.