Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 30850
A Model Suggestion on Competitiveness and Sustainability of SMEs in Developing Countries

Authors: Ahmet Diken, Tahsin Karabulut

Abstract:

The factor which developing countries are in need is capital. Such countries make an effort to increase their income in order to meet their expenses for employment, infrastructure, superstructure investments, education, health and defense. The sole income of the countries is taxes collected from businesses. The businesses should drive profit and return in order to be able to toll. In a world where competition exists, different strategies may be followed by business in developing countries and they must specify their target markets. İn order to minimize cost and maximize profit, SMEs have to concentrate on target markets and select cost oriented strategy. In this study, a theoretical model is suggested that SME firms have to act as cluster between each other, and also must be optimal provider for large scale firms. SMEs’ policy must be supported by public. This relationship can benefit large scale firms to have brand over the world, and this organization increases value added for developing countries.

Keywords: Sustainability, developing countries, Competitiveness, SMEs

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1125515

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 751

References:


[1] www.worldbank.org. (Date Accessed: 07.06.2016)
[2] Sevindirici, I. (1999). Azgelismisligin Ekonomisi. Ankara: Italik Kitaplari, p.7,8.
[3] Kaynak, M. (2005). Kalkinma Iktisadi. Ankara: Gazi Kitabevi.
[4] Suslu, C., (2010) “Makroekonomik Faktorlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Turkiye Ve Gelismekte Olan Piyasalar Uzerine Bir Inceleme” Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Doktora Tezi-Ankara.
[5] Taban, Sami, KAR, Muhsin (2014), Kalkınma Ekonomisi, Ekin Yayınevi, Bursa (15-22).
[6] Official Gazette, 4 November 2012, Issue:28457
[7] Official Gazette, 18 November 2005, Issue: 25997
[8] Tutar, F., Ünlüleblebici, Y., (2014), Türkiye’de KOBİ Kredilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 5 (01-14).
[9] Kalkan, Ahmet (2005), KOBİ’lere Sağlanan Desteklerin Örgütsel Performansına Etkileri, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Gebze (14-15).
[10] TESK (1998), Avrupa Topluluğuna Giriş Aşamasında Türk Küçük İşletmelerinin Durumu, Karşılaşacakları Sorunlar ve Çözüm Yolları, Ankara: TESK Yayınları, No: 11.
[11] Bağriaçik, Atila (1991), “Başka Ülkelerle Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Küçük ve Orta Boy Firmalar”, Uluslararası Sempozyum, İSO Araştırma Dairesi Yayını, No: 1991/5.
[12] Thompson, K. David (1993), “Managing Your Company’s Growth”, Black Enterprise, Vol. 33, No: 9, April
[13] Kalkinmada Anahtar Verimlilik, November 2012, Issue:287.
[14] Ulgen, Hayri, MIRZE, Kadri; isletmelerde Stratejik Yonetim, 3. Baski, Literatur Yayincilik, Istanbul-2006.p.95, 96.
[15] Güzelçik, Ebru, (1999), Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, Sistem Yayıncılık, İstanbul (72-81)
[16] Cosar, Yesim; Otel Isletmelerinde Rekabet Ustunlugunu Etkileyen Faktorler: Yoneticiler Uzerine Bir Arastirma, (Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi), Volume 19, Issue 1, Spring: 45-56, 2008.