Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31743
Exchange Traded Products on the Warsaw Stock Exchange

Authors: Piotr Prewysz-Kwinto

Abstract:

A dynamic development of financial market is accompanied by the emergence of new products on stock exchanges which give absolutely new possibilities of investing money. Currently, the most innovative financial instruments offered to investors are exchange traded products (ETP). They can be defined as financial instruments whose price depends on the value of the underlying instrument. Thus, they offer investors a possibility of making a profit that results from the change in value of the underlying instrument without having to buy it. Currently, the Warsaw Stock Exchange offers many types of ETPs. They are investment products with full or partial capital protection, products without capital protection as well as leverage products, issued on such underlying instruments as indices, sector indices, commodity indices, prices of energy commodities, precious metals, agricultural produce or prices of shares of domestic and foreign companies. This paper presents the mechanism of functioning of ETP available on the Warsaw Stock Exchange and the results of the analysis of statistical data on these financial instruments.

Keywords: Exchange traded products, financial market, investment, stock exchange.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1125501

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 877

References:


[1] J. Tomaszewski, „Giełdowe produkty strukturyzowane jako forma ekspozycji na ryzyko cenowe rynku metali szlachetnych,” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. XLVII, 3, Lublin, 2013, pp. 564-572.
[2] M. Krzywda, Produkty strukturyzowane w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice, 2010, p. 37.
[3] T. Brydś, „Instrumenty strukturyzowane na rynku finansowym,” Zeszyty programu Top 15, no2, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008, pp. 9-36.
[4] A. Zaremba, Produkty strukturyzowane – inwestycje nowych czasów, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2009, pp. 89-110.
[5] Website of the WSE, http://gpw.com.pl, access 1.06.2016
[6] M. Walczak, „Giełdowe produkty strukturyzowane – perspektywy rozwoju rynku w świetle badań nad kondycją finansową gospodarstw domowych w Polsce,” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, no 31/2012, pp. 53-65.
[7] Website of Raiffeisen Brokers: https://r-brokers.pl/certyfikaty/gpw-opis, access 1.06.2016.
[8] T Kondrakiewicz, „Rozwój rynku produktów strukturyzowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2(301), 2014, pp. 115-127.
[9] Warsaw Stock Exchange Yearbooks , 2014, 2015.
[10] Statistical bulletin of WSE, 2016.