Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31584
Usage of Military Continuity Management System for Flooding Solution

Authors: J. Palecek, R. Hajkova, A. Oulehlova, H. Malachova

Abstract:

Increase of emergency incidents and crisis situations requires proactive crisis management of authorities and for its solution. Application Business Continuity Management helps the crisis management authorities to quickly and responsibly respond to threats. It also helps effectively and efficiently planning powers and resources. The main goal of this article is describing Military Continuity Management System (MCMS) based on the principles of Business Continuity Management System (BCMS) for dealing with floods in the territory of the selected municipalities. There are explained steps of loading, running and evaluating activities in the software application MCMS. Software MCMS provides complete control over the tasks, contribute a comprehensive and responsible approach solutions to solution floods in the municipality.

Keywords: Business Continuity Management, Floods Plan, Flood Activity, Level of Flood Activity.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1110415

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1262

References:


[1] Evropská unie: Oblasti politiky Evropské unie (online). 2015-07-16 (cit. 2015-10-18). Dostupné z: .
[2] Czech Republic. Act. 2000. No. 128/2000, Coll. on municipalities Available online at WWW
[3] Horzinková, Eva a Vladimír Novotný. Organizace veřejné správy II. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005, 137 s. ISBN 80-7251-191-2.
[4] Charbuský, Miloš. Veřejná správa: správa měst a obcí. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, 85 s. ISBN 80-7194-690-7.
[5] Czech Republic. Act. 2000. No. 239/2000, Coll. on Integrated Rescue System, as amended. In: Collection of Laws, no. 73, pp. 3461 – 3474. ISSN 1211-1244.
[6] Czech Republic. Act. 2000. No. 240/2000, Coll. on crisis management and amending certain laws. Available online at WWW < https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49557&nr=240 ~2F2000&rpp=15#local-content>.
[7] Czech Republic. Constitutional law 1998. No. 110/1998, Coll. on safety Czech Republic. Available online at WWW < https://portal.gov.cz/app/ zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=46612&nr=110~2F1998&rpp=15#localcontent>
[8] Ministerstvo vnitra České republiky: Válečný stav (online). (cit. 2015- 10-18). Dostupné z: .
[9] Czech Republic. Constitutional law 1993. No. 1/1993 Coll. on Constitutional Czech Republic. Available online at WWW .
[10] Ministerstvo vnitra České republiky: Stav nebezpečí (online). (cit. 2015- 10-18). Dostupné z: < http://www.mvcr.cz/clanek/stav-nebezpeci.aspx>.
[11] Boňatovský, Aleš. Stav nebezpečí: úplný_přehled_rozhodnutí_hejtmanů.pdf. Pardubic: Krajský úřad Pardubického kraje, 2014, 126 s.
[12] Hasičský záchranný sbor České republiky: Krizové plánování (online). 2015 (cit. 2015-10-18). Dostupné z: .
[13] Zsidisin, G. A., S. A. Melnyk and G. L. Ragatz. An institutional theory perspective of business continuity planning for purchasing and supply management. International Journal of Production Research. 2005, 43(16): 3401-3420. DOI: 10.1080/00207540500095613. ISSN 0020- 7543.
[14] Bhamra, Ran, Samir dani and Kevin Burnard. Resilience: the concept, a literature review and future directions. International Journal of Production Research. 2011, 49(18): 5375-5393. DOI: 10.1080/00207543.2011.563826. ISSN 0020-7543.
[15] Torabi, S.A., H. Rezaei Soufi and Navid Sahebjamnia. A new framework for business impact analysis in business continuity management (with a case study). Safety Science. 2014, 68: 309-323. DOI: 10.1016/j.ssci.2014.04.017. ISSN 09257535.
[16] ISO 22301. Societal security. Business continuity management systems - Requirements. 2012, Switzerland: International Organization for Standardization.
[17] ISO 22313. Societal security. Business continuity management systems—requirements. Terms and definitions. Terms and definitions. 2012, Switzerland: International Organization for Standardization.
[18] Military continuity plans. ZLD. 2014, p. 86.
[19] Czech Republic. Act. 2001. No. 254/2001, Coll. on waters and amending certain laws. Available online at WWW < https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51514&nr=254 ~2F2001&rpp=15#local-content>.
[20] Digitální povodňové plány: Stupně povodňové aktivity (online). (cit. 2015-10-18). Dostupné z: .