Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31598
Protection of the Object of the Critical Infrastructure in the Czech Republic

Authors: Michaela Vašková

Abstract:

With the increasing dependence of countries on the critical infrastructure, it increases their vulnerability. Big threat is primarily in the human factor (personnel of the critical infrastructure) and in terrorist attacks. It emphasizes the development of methodology for searching of weak points and their subsequent elimination. This article discusses methods for the analysis of safety in the objects of critical infrastructure. It also contains proposal for methodology for training employees of security services in the objects of the critical infrastructure and developing scenarios of attacks on selected objects of the critical infrastructure.

Keywords: Critical infrastructure, object of critical infrastructure, protection, safety, security, security audit.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1110283

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1437

References:


[1] Gavendová, Hana. Komparace Ochrany Kritické Infrastruktury V České Republice a Evropské Unii. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Ing. Eduard Bakoš.
[2] Kritická infrastruktura – Ministerstvo vnitra České republiky. Ministerstvo Vnitra České Republiky. Úvodní strana – Ministerstvo vnitra České republiky (online). ©2015 (cit. 2015-09-21). Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/kriticka-infrastruktura.aspx
[3] Vláda ČR. Usnesení ze dne 24. června 2001 č. 105.
[4] Drymlová, Veronika. Plán znovuobnovení kritické infrastruktury na místní úrovni (Diplomová práce). České Budějovice : JU, 2008. 324 s. (online). Dostupné z, http://theses.cz/id/4stg5a/.
[5] Linhart, Petr; Richter, Rostislav. Ochrana kritické infrastruktury (online). 112 – odborný časopis požární ochrany integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. 2003, č. 3 (cit. 2015-10- 27). Dostupný z, http://www.mvcr.cz/ casopisyú112/3/_2003/linhart.pdf.
[6] Vláda ČR. Usnesení ze dne 24. června, č. 173, Praha, 2003.
[7] Vláda ČR. Usnesení ze dne 23. září, č. 179, Praha, 2003.
[8] Ministerstvo Vnitra. Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury. Praha, 2009, 32 s. MV-62973-3/PO-2009. (cit. 2015-10- 27). Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/komplexnistrategie- ceske-republiky-k-reseni-problematiky.
[9] Šebestová, Marie; Staněk, Miroslav. Komentované vydání ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Praha: Český normalizační institut, 2003, 74 s. ISBN 80-7283-112-7.
[10] RINGEL, Miroslav. Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku. Brno, 2009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Babinec.
[11] What are safety audit? SASA (online). The society of accredited safety auditors limited, ©1999 (cit. 2015-11-02). Dostupné z: http://www.sasa.org.hk/audit.htm#5.