Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31584
The Application of the Security Audit Method on the Selected Objects of Critical Infrastructure

Authors: Michaela Vašková

Abstract:

The paper is focused on the application of the security audit method on the selected objects of the critical infrastructure. The emphasis is put on security audit method to find gaps in the critical infrastructure security. The theoretical part describes objects of the critical infrastructure. The practical part describes using of the security audit method. The main emphasis was put on the protection of the critical infrastructure in the Czech Republic.

Keywords: Crisis management, critical infrastructure, object of critical infrastructure, security audit, extraordinary event.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1338518

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1248

References:


[1] Kritická infrastruktura – Ministerstvo vnitra České republiky. Ministerstvo Vnitra České Republiky. Úvodní strana – Ministerstvo vnitra České republiky (online). ©2015 (cit. 2015-09-21). Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/kriticka-infrastruktura.aspx
[2] Funkční vzorek přenosného analyzátoru výbušnin na mikrofluidním principu. Brno: Univerzita obrany, 2013, 4 s. (cit. 2015-09-15).
[3] Bukovjan, Karel. Metody a prostředky zneškodňování výbušných systémů (online). Zlín, 2011 (cit. 2015-05-29). Dostupné z: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/16171/bukovjan_2011_dp. pdf?sequence=1. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
[4] Dukovany | Jaderná energetika | Skupina ČEZ. ČEZ, A. S. Skupina ČEZ (online). ©2015 (cit. 2015-09-23). Dostupné z: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderneelektrarny- cez/edu.html
[5] Capanda, Filip. 25 let Jaderné elektrárny Dukovany. News - časopis zaměstnanců skupiny ČEZ . 4/2010, roč. 2010, čís. 4 (cit. 2012-10-069), s. 40.
[6] Letiště Brno, mezinárodní letiště Brno Tuřany - Česká Republika. Letiště Brno, mezinárodní letiště Brno Tuřany - Česká Republika (online). ©2012 (cit. 2015-09-23). Dostupné z: http://www.brnoairport. cz/letiste/projekty-financovane-eu/
[7] Šebestová, Marie; Staněk, Miroslav. Komentované vydání ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Praha: Český normalizační institut, 2003, 74 s. ISBN 80-7283-112-7.
[8] Vymezení využitelnosti analyzátoru výbušnin v polních podmínkách. Brno: Univerzita obrany, 2013, 6 s. (cit. 2015-09-05).