Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31108
Profit and Nonprofit Sports Clubs: Financial and Organizational Comparison in Poland

Authors: Wojciech B. Cieśliński, Igor Perechuda

Abstract:

The paper identifies the features of Polish sports clubs in the particular organizational forms: profit and nonprofit. Identification and description of these features is carried out in terms of financial efficiency of the given organizational form. Under the terms of the efficiency the research allows you to specify the advantages of particular organizational sports club form and the following limitations. Paper considers features of sports clubs in range of Polish conditions as legal regulations. The sources of the functioning efficiency of sports clubs may lie in the organizational forms in which they operate. Each of the available forms can be considered either a for-profit or nonprofit enterprise. Depending on this classification there are different capabilities of increasing organizational and financial efficiency of a given sports club. Authors start with general classification and difference between for-profit and non-profit sport clubs. Next identifies specific financial and organizational conditions of both organizational form and then show examples of mixed activity forms and their efficiency effect.

Keywords: financial efficiency, for-profit, non-profit, sports club

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1108843

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1619

References:


[1] Act of law of June 25th 2010 on the Sports (O.J. 2014 no 0, pos.715), isap.sejm.gov.pl (02.12.2014).
[2] Price, W.J. (2014, April). What is the difference between nonprofit and for-profit sport clubs? The Sportkid Project. Retrieved from www.sportkidproject.com/article.php?art_num=39 (2015.01.20).
[3] Stewart R., Sport funding and finance, Routledge New York 2015, p. 38
[4] Act of law of April 24th 2013 on The Freedom of Economic Activity (O.J. 2013 no 0 pos. 672), isap.sejm.gov.pl (02.12.2014).
[5] Act of law of September 15th 2000 on The Code of Commercial Partnerships and Companies (O.J. 2013 no 0 pos. 1030), isap.sejm.gov.pl (02.12.2014).
[6] Perechuda I. Czynniki ryzyka w zarządzaniu wartością klubów sportowych, Młodzi o Sporcie 2014 Bezpieczeńtstwo i organizatorzy imprez sportowych, Katedra Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014 p.90.
[7] Act of law of April 24th 2003 on Public Benefit and Volunteer Work (O.J. 2014 no 0 pos. 1118), isap.sejm.gov.pl (02.12.2014).
[8] Act of law of February 15th 1992 on Legal Persons' Income Tax (O.J. 2014 no 0 pos. 851), isap.sejm.gov.pl (02.12.2014).
[9] www.poradnik.ngo.pl (01.08.2014).
[10] Perechuda I., Identyfikacja czynników wpływających na wartość klubu sportowego jako przedsiębiorstwa in: Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa,(red., Z. Kulas) Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2012.
[11] Financial report of Lech Poznań SA 2010 in Emerging Markets Information Service www.securities.com (02.08.2013)
[12] Financial report of Legia Warszawa SA 2010 in Emerging Markets Information Service www.securities.com (02.08.2013),
[13] Financial report of Ruch Chorzów SA 2010 in Emerging Markets Information Service www.securities.com (02.08.2013),
[14] Financial report of Śląsk Wrocław SA 2010 in Emerging Markets Information Service www.securities.com (02.08.2013),
[15] Financial report of Wisła Kraków SA 2010 in Emerging Markets Information Service www.securities.com (02.08.2013).
[16] Głowicki, P., Łasiński, G., & Pawlak, G. (2013). Realizacja strategii CSR wybranych przedsiębiorstw poprzez przedsięwzięcia sportowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (277), pp. 70-78.