Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31097
“Friction Surfaces” of Airport Emergency Plan

Authors: Jakub Kraus, Vladimír Plos, Peter Vittek

Abstract:

This article focuses on the issue of airport emergency plans, which are documents describing reactions to events with impact on aviation safety or aviation security. The article specifically focuses on the use and creation of emergency plans, where could be found a number of disagreements between different stakeholders, for which the airport emergency plan applies. Those are the friction surfaces of interfaces, which is necessary to identify and ensure them smooth process to avoid dangerous situations or delay.

Keywords: airport emergency plan, aviation safety, comprehensive management system, interfaces of processes, aviation security, friction surfaces of airport emergency plan

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1338202

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1544

References:


[1] Draft AMC and GM to Part-ADR. EASA. Köln, 2014.Availableat:
[2] Česká republika. Konsolidované znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 45/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. In: 108/1997 Sb. 1997.J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
[3] ICAO. Doc. 8973 - volume V: Security manual for Safeguarding Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference. In: ICAO, AC 150/5200-31C. Kanada, 2007, 7.
[4] Česká republika. L 14: Letiště. 2009, 641/2009-220-SP/4.
[5] Česká republika. L 17: Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy. 2013, 465/2013-220-AVS/2.
[6] ICAO. Doc. 9859: Safety management manual. In: ICAO. Kanada, 2006.
[7] USA. SLG-101: Guide for All-Hazard Emergency Operations Planning. FEMA. USA, 1996.
[8] USA. Advisory Circular: Airport emergency plan. In: AC 150/5200- 31C. USA, 2010.
[9] Vyhláška č. 410/2006 Sb. Česká republika. Available from:
[10] Národní bezpečnostní program. Ministerstvo dopravy České republiky. 2012.